Seminarium på Linköpings Konsert & Kongress

söndagen den 18 september, kl. 09.30-15.30

Ett seminarium om musikens betydelse för

barn och ungas utveckling!

Kunskapen om att kulturella upplevelser kan ha positiv betydelse för barn och ungas utveckling har ökat under senare år men det har gjorts få översikter av det aktuella kunskapsläget och begränsade forskningsinsatser.

Syftet med seminariet i Linköping är att redovisa och synliggöra det aktuella kunskapsläget om kulturens betydelse för barn och ungas utveckling samt att stimulera till fler hälsofrämjande aktiviteter med kulturen som insats och mer forskning.

Fri entré!

Preliminärt schema för dagen

Kl. 09.30 Kaffe med smörgås

Kl. 10.00 Gunnel Fagius, Sångens betydelse för barn och unga

Kl. 11.00 Kulturprogram

Kl. 11.30 LiseLotte Hjortenhammar, Dudameleffekten –

en” kärlekshistoria” mellan dirigent ochorkester

Kl. 12.15 LUNCH

Kl. 13.00 Fredrik Ullén, Musik på hjärnan

Kl. 13.45 Föreläsning, Ännu ej fastställd!

Kl. 14.30 Kaffe och kaka

Kl. 14.45 Töres Theorell, Kultur som insats för folkhälsan – sammanfattning

Kl. 15.30 Avslutning

Info kontakt anmälan (fri entré – begränsat antal platser!)

www.kulturhalsa.se   Pelle Wistén  070-581 84 83

 

  

                 

MUSIK I NORDEN
er en samarbejds- og
paraplyorganisation for
amatørmusikorganisationer
i Norden.
www.musikinorden.dk

spilleGLÆDE     KOR

Website   SangGlæde

netværk  SAMARBEJDE

CON AMORE     Damkör

  Mandskor   ungdom

Orkester    FORENING

BLANDAD KÖR  Nyheder

KULTURpolitik   Norden   

       DirigentUddannelse

Musikalsk fødekæde

              FORSKNING i AMATØRMUSIK

Bygarde      Musikkorps              udvikling  
SYMFONIORKESTER
           Internationalt 
       
BIG BAND

POLITISKE INITIATIVER

         VIDENdeling

      BRASS BAND

information   BARNKÖR

    KAMMERMUSIK

       ErfaringsUdveksling

NORDISK VIDENCENTER FOR AMATØRMUSIK vil fremme forskningen inden for amatørmusikkens betydning for og indflydelse på den enkelte. 
Dette i en samfunds-kontekst med fokus på sociale, psykologiske, kreative og helbreds-mæssige aspekter.
Se mere på www.
videncenterforamatoermusik.dk