Nodeservice og Ophavsret

 

1. Nodeservice

- nodeforlag og organisationers noder

a) VÆRKER FOR ORKESTER:

Brass Band, Big Band/Storband, Wind Band/harmoniorkester, symfoniorkester, strygeorkester, korps, ensembler, kultur- og musikskoleorkester 

- KLIK HER - og kom til NOMU - Nordisk Orkestermusik Union

 

b) VÆRKER FOR KOR/KÖR:

Blandade kör, damkör, mandskör, unga/barn etc. -

(Nogle af nedenstående links skal copypastes til en browser):

 

2. Ophavsret

 

Danmark

 

GRAMEX

http://gramex.dk/


KODA

http://www.koda.dk/


Samrådet for ophavsret

http://www.samraadetforophavsret.dk/

 

RettighedsAlliancen

http://rettighedsalliancen.dk/

 

Finland

 

GRAMEX

http://www.gramex.fi/se


TEOSTO

https://www.teosto.fi/en

 

Færøerne

 

KODA

http://www.koda.dk/medlem/gronland-og-faeroerne/faeroerne

 

Grønland

 

Ophavsret

http://naalakkersuisut.gl/da/Naalakkersuisut/Departementer/Uddannelse-Kultur-Forskning-og-Kirke/Kultur-og-Kirke/Kultur/Ophavsret

 

Norge

 

TONO

Tono.no

 


NOPA - populærmusik

Nopa.no

 


GRAMO - radio/tv etc.

Gramo.no

 

Sverige

 

STIM

https://www.stim.se/sv

MUSIK I NORDEN
er en samarbejds- og
paraplyorganisation for
amatørmusikorganisationer
i Norden.
www.musikinorden.dk

spilleGLÆDE     KOR

Website   SangGlæde

netværk  SAMARBEJDE

CON AMORE     Damkör

  Mandskor   ungdom

Orkester    FORENING

BLANDAD KÖR  Nyheder

KULTURpolitik   Norden   

       DirigentUddannelse

Musikalsk fødekæde

              FORSKNING i AMATØRMUSIK

Bygarde      Musikkorps              udvikling  
SYMFONIORKESTER
           Internationalt 
       
BIG BAND

POLITISKE INITIATIVER

         VIDENdeling

      BRASS BAND

information   BARNKÖR

    KAMMERMUSIK

       ErfaringsUdveksling

NORDISK VIDENCENTER FOR AMATØRMUSIK vil fremme forskningen inden for amatørmusikkens betydning for og indflydelse på den enkelte. 
Dette i en samfunds-kontekst med fokus på sociale, psykologiske, kreative og helbreds-mæssige aspekter.
Se mere på www.
videncenterforamatoermusik.dk