Et overblik over forskningen i amatørmusik

Nu findes det sort på hvidt - det er sundt at synge og spille!

En rapportsamling i bogform samler nu en stor del af den eksistererende forskning med titlen 'Mod mere viden om amatørmusikken.'

'Mod mere viden om amatørmusikken' giver et overblik over forskningen i amatørmusik indenfor især well-being og sundhed.

Rapporten er udarbejdet med tilskud fra Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik i Danmark, og er den første fase mod meget mere viden om amatørmusikken.

Læs et webmagasin fra konferencen her

Læs bogen her

Læs mere om AKKS her

Bogen blev præsenteret på en forskningskonference, som blev afholdt 29. september 2019 af AKKS - Amatørernes Kunst og Kultur Samråd - den danske paraplyorganisation for amatørmusikken i Danmark.

Tekst: Steen Finsen

Foto: Martin Blom Hansen

17.12.2018

MUSIK I NORDEN
er en samarbejds- og
paraplyorganisation for
amatørmusikorganisationer
i Norden.
www.musikinorden.dk

spilleGLÆDE     KOR

Website   SangGlæde

netværk  SAMARBEJDE

CON AMORE     Damkör

  Mandskor   ungdom

Orkester    FORENING

BLANDAD KÖR  Nyheder

KULTURpolitik   Norden   

       DirigentUddannelse

Musikalsk fødekæde

              FORSKNING i AMATØRMUSIK

Bygarde      Musikkorps              udvikling  
SYMFONIORKESTER
           Internationalt 
       
BIG BAND

POLITISKE INITIATIVER

         VIDENdeling

      BRASS BAND

information   BARNKÖR

    KAMMERMUSIK

       ErfaringsUdveksling

NORDISK VIDENCENTER FOR AMATØRMUSIK vil fremme forskningen inden for amatørmusikkens betydning for og indflydelse på den enkelte. 
Dette i en samfunds-kontekst med fokus på sociale, psykologiske, kreative og helbreds-mæssige aspekter.
Se mere på www.
videncenterforamatoermusik.dk