MUSIK I NORDEN (MIN) ER MEDLEM AF OG SAMARBEJDSPARTNER I FØLGENDE ORGANISATIONER:

 

Foreningen Norden
-
 at styrke og udvikle de nordiske folks samarbejde indadtil og udadtil

Hanaholmens kulturpolitiska nätverk 

NGO 
- Netværket for internationalt projektarbejde

Nordiskt nätverk för 'Barn och sång'

 

MUSIK I NORDENs
MEDLEMMER OG SAMARBEJDSPARTNERE:

Nordiske paraplyorganisationer:

Nordisk Orkestermusik Union (NOMU)
 -
- Union der samarbejder om amatørorkestermusikken i Norden

Nordisk Sangerforbund (NORDSF)
- nordisk mandskor-netværk

Nordiska Arbetarsångar- och Musikförbundet (NASOM)
- en samarbejdsorganisation for olika arbetarsångar- och musikerförbund i Norden

Norbusang 
- körorganisationer för barn och ungdomar
 
 
Nordisk ungdomssymfoniorkester:

Foreningen Orkester Norden (FON)
-
 a platform for young musicians from the Nordic and Baltic regions
 

Nationale paraplyorganisationer:
 
Amatørernes Kunst og Kultur Samråd (AKKS) - Danmark
en paraplyorganisation for nationale sammenslutninger indenfor amatørkulturen, der arbejder for at sikre rammerne for, at mennesker får mulighed for at udtrykke sig gennem kunst og kultur
 
Finlands svenska sång- og musikförbund (FSSMF) - Finland
- är en samlande organisation för musikintresserade finlandssvenskar aktiva i körer, orkestrar och andra grupper 
 
Norsk musikkråd (NMR)
- musikklivets nettverk - et samarbeidsnettverk og en interesseorganisasjon for musikklivet i Norge
 
 
Nationale blandade kör:

Danske Folkekor (DAFO)
 
Nationale damkör:

Finlands Svenska Damkörsförbund (FSD)
- takorganisation (paraply) för de finlandssvenska damkörerna och specialförbund som lyder under FSSMF

 
Nationale mandskör: 

Dansk Sanger-Forbund (DSF) 
-  landsorganisation bestående af amatør-mandskor i Danmark
 
Orkesterdirigenter:

Danske Orkesterdirigenter (DO)
-
 landsforening for orkesterdirigenter, der via Dirigent Instituttet afholder dirigentkurser fra begyndere til meget erfarne
 
Akademier, kurser, stævner:

NYSS - Nordisk Yngre Stråk Stafett
 
Aktivitet under MUSIK I NORDEN:

 

Nordisk Videncenter for Amatørmusik
- fremme forskningen inden for amatørmusikkens betydning for og indflydelse på den enkelte. Dette i en samfundskontekst med fokus på sociale, psyko-logiske, kreative og helbredsmæssige aspekter


Andra amatörmusikorganisationer og -institutioner kan vinna anslutning
efter beslut av styrelsen.

MUSIK I NORDEN
er en samarbejds- og
paraplyorganisation for
amatørmusikorganisationer
i Norden.
www.musikinorden.dk

spilleGLÆDE     KOR

Website   SangGlæde

netværk  SAMARBEJDE

CON AMORE     Damkör

  Mandskor   ungdom

Orkester    FORENING

BLANDAD KÖR  Nyheder

KULTURpolitik   Norden   

       DirigentUddannelse

Musikalsk fødekæde

              FORSKNING i AMATØRMUSIK

Bygarde      Musikkorps              udvikling  
SYMFONIORKESTER
           Internationalt 
       
BIG BAND

POLITISKE INITIATIVER

         VIDENdeling

      BRASS BAND

information   BARNKÖR

    KAMMERMUSIK

       ErfaringsUdveksling

NORDISK VIDENCENTER FOR AMATØRMUSIK vil fremme forskningen inden for amatørmusikkens betydning for og indflydelse på den enkelte. 
Dette i en samfunds-kontekst med fokus på sociale, psykologiske, kreative og helbreds-mæssige aspekter.
Se mere på www.
videncenterforamatoermusik.dk