MIN er medlem af følgende paraplyorganisationer

 

Foreningen Norden

 

Amateo - European Network for Active Participation in Cultural Activities

 

MINs MEDLEMMAR - og samarbejdspartnere

 
Nordisk Orkestermusik Union (NOMU)

 
Associerede medlemmar
 
Nationale blandade kör:
 
Danske Folkekor (DAFO)
 
Nationale mandskör:
 
Dansk Sanger-Forbund (DSF)
 
Nationale damkör:
 
Finlands Svenska Damkörsförbund (FSD)
 
Nationale paraplyorganisationer:
 
Amatørernes Kunst og Kultur Samråd (AKKS)
 
Finlands Svenska Sång- og musikförbund (FSSMF)
 
Garder:
 
Landsgardeforeningen - sammenslutningen af danske bygarder (LGF)
 
Orkesterdirigenter:
 
Danske Orkesterdirigenter (DO)
 
Akademier, kurser, stævner:
 
NYSS - Nordisk Yngre Stråk Stafett (samarbejdspartner)
 
Aktivitet under MUSIK I NORDEN:
 
Nordisk Videncenter for Amatørmusik
 
 

Andra amatörmusikorganisationer og -institutioner kan vinna anslutning
efter beslut av styrelsen.

MUSIK I NORDEN
er en samarbejds- og
paraplyorganisation for
amatørmusikorganisationer
i Norden

spilleGLÆDE     KOR

Website   SangGlæde

netværk  SAMARBEJDE

CON AMORE     Damkör

  Mandskor   ungdom

Orkester    FORENING

BLANDAD KÖR  Nyheder

KULTURpolitik   Norden   

       DirigentUddannelse

Musikalsk fødekæde

              FORSKNING i AMATØRMUSIK

Bygarde      Musikkorps              udvikling  
SYMFONIORKESTER
           Internationalt 
       
BIG BAND

POLITISKE INITIATIVER

         VIDENdeling

      BRASS BAND

information   BARNKÖR

    KAMMERMUSIK

       ErfaringsUdveksling

NORDISK VIDENCENTER FOR AMATØRMUSIK vil fremme forskningen inden for amatørmusikkens betydning for og indflydelse på den enkelte. 
Dette i en samfunds-kontekst med fokus på sociale, psykologiske, kreative og helbreds-mæssige aspekter.
Se mere på www.
videncenterforamatoermusik.dk