Hvad betyder MIN?
 
MUSIK I NORDEN
 
Hvad er målet for MUSIK I NORDEN?
 
Målet er at styrke og udvikle det nordiske samarbejde inden for amatørmusikken.
 
Hvordan vil MUSIK I NORDEN gøre dette?
 
MIN vil være en stærk faktor på det højeste politiske niveau, og arbejde for at få
indflydelse på den nordiske kulturpolitik inden for amatørmusikområdet.
 
Hvilke lande/områder omfatter MUSIK I NORDEN?
 
Danmark, Norge, Sverige, Finland, Island samt Færøerne, Grønland og Åland.
 
Hvem er medlemmer af MUSIK I NORDEN?
 
Det er nordiske paraplyorganisationer og associerede nationale organisationer inden for inden for amatørkor og amatørorkestre.
 
Samarbejder MUSIK I NORDEN med andre organisationer?
 
Ja, MIN samarbejder med andre amatørkulturelle organisationer i medlemslandene,
som praktisk og idemæssigt støtter den kulturvirksomhed, som amatørmusiklivet repræsenterer.
 
Hvilke udfordringer ser MUSIK I NORDEN?
 
Der er i dag store forskelle mellem landenes bidragssystemer, og dette vanskeliggør vort
arbejde for amatørmusikken. Vi holder os orienteret i de respektive landes mål inden for
amatørmusikken og sammenligner disse. Kulturministrene og ministerierne samt andre
kulturinstitutioner informeres om amatørmusikkens vilkår og udfordringer.
 

Tanker for fremtiden?

MIN vil gerne udvikle samarbejdet med de baltiske lande.

MIN planlægger årlige konferencer med temaer af interesse for alle medlemslande.

MIN vil være den kanal, som forbinder nordisk kulturstøtte med amatørmusiklivet.

MIN ønsker maksimal service, kontakt og koordination med sine medlemsorganisationer.

MIN ønsker gennem sine aktiviteter at berige kulturlivet ved at de nordiske lande samvirker.

 

 

Mitä MIN tarkoittaa?

MUSIK I NORDEN (Musiikki Pohjolassa)

Mikä on MUSIK I NORDENin tavoite?

Tavoite on vahvistaa ja kehittää pohjoismaista yhteistyötä harrastajamusiikin saralla.

Miten MUSIK I NORDEN pääsee tavoitteeseensa?

MIN haluaa olla vahva tekijä korkeimmalla poliittisella tasolla ja tekee töitä saadakseen vaikutusvaltaa harrastajamusiikkia koskevassa pohjoismaisessa kulttuuripolitiikassa.

Mitkä maat ja alueet kuuluvat MUSIK I NORDENiin?

Tanska, Norja, Ruotsi, Suomi, Islanti sekä Färsaaret, Grönlanti ja Ahvenanmaa.

Ketkä ovat MUSIK I NORDENin jäseniä?

Pohjoismaiset harrastajakuorojen ja -orkestereiden kattojärjestöt sekä niihin liittyvät kansalliset järjestöt.

Tekeekö MUSIK I NORDEN yhteistyötä muiden järjestöjen kanssa?

Kyllä. MIN tekee yhteistyötä jäsenmaissaan muiden harrastajakulttuuriin liittyvien järjestöjen kanssa, jotka käytännön ja ideologian tasolla tukevat sitä kulttuuritoimintaa, jota harrastajamusiikkikenttä edustaa.

Mitä haasteita MUSIK I NORDEN on havainnut?

Nykyään eri maiden tukijärjestelmissä on suuria eroja, mikä vaikeuttaa työtämme harrastajamusiikin puolesta. Pidämme itsemme ajan tasalla eri maiden harrastajamusiikkikentän tavoitteista ja vertailemme näitä. Kulttuuriministereille ja -ministeriöille sekä muille kulttuurilaitoksille tiedotetaan harrastajamusiikkikentän toimintaedellytyksistä ja haasteista.

Tulevaisuuden ajatuksia?

MIN haluaa kehittää yhteistyötä Baltian maiden kanssa.

MIN suunnittelee vuosittaisia konferensseja, joiden teemat kiinnostavat kaikkia jäsenmaita.

MIN haluaa toimia kanavana, joka yhdistää kulttuuria tukevat pohjoismaiset tahot harrastajamusiikkikentän kanssa.

MIN toivoo pystyvänsä pitämään yllä palveluita, yhteyksiä ja koordinoimaan toimintoja jäsenjärjestöjensä välillä.

MIN toivoo aktiviteettiensa kautta rikastuttavansa kulttuurielämää pohjoismaisella yhteistyöllä.