Welcome to

MUSIK I NORDEN - MIN 

 

MUSIK I NORDEN - Music in the North - is an umbrella organisation for amateur music associations in the Nordic countries.

The organisation covers the 3 scandinavian countries: Denmark, Norway and Sweden as well as Finland and Iceland and 3 autonomous areas: Greenland, Faroe Islands and Åland Islands.

The overall goal of MIN is to strenghthen the importance of playing music and its effect on
cultural, democratic and internordic life.

Other goals are to support the member associations and be a catalyst of cooperation and synergy and to be in contact with the highest political level to improve culture in all the countries.

MUSIK I NORDEN
er en samarbejds- og
paraplyorganisation for
amatørmusikorganisationer
i Norden.
www.musikinorden.dk

spilleGLÆDE     KOR

Website   SangGlæde

netværk  SAMARBEJDE

CON AMORE     Damkör

  Mandskor   ungdom

Orkester    FORENING

BLANDAD KÖR  Nyheder

KULTURpolitik   Norden   

       DirigentUddannelse

Musikalsk fødekæde

              FORSKNING i AMATØRMUSIK

Bygarde      Musikkorps              udvikling  
SYMFONIORKESTER
           Internationalt 
       
BIG BAND

POLITISKE INITIATIVER

         VIDENdeling

      BRASS BAND

information   BARNKÖR

    KAMMERMUSIK

       ErfaringsUdveksling

NORDISK VIDENCENTER FOR AMATØRMUSIK vil fremme forskningen inden for amatørmusikkens betydning for og indflydelse på den enkelte. 
Dette i en samfunds-kontekst med fokus på sociale, psykologiske, kreative og helbreds-mæssige aspekter.
Se mere på www.
videncenterforamatoermusik.dk