Nordisk
Videncenter for Amatørmusik


Click here:


http://videncenterforamatoermusik.dk/

 

 

MUSIK I NORDEN - MIN - har en vision om
- at fremme forskningen inden for amatørmusikken

MINs vision er at fremme forskning i amatørmusikkens aktiviteters betydning for og indflydelse på den enkelte i en samfundskontekst med fokus på sociale, psykologiske aspekter, kreative og helbredsmæssige aspekter.

MIN ønsker derved at fremme forskning i amatørkultur i et bredt perspektiv for at skabe udvikling på og forbedrede vilkår for det amatørmusikalske område.

MINs vision er, at forskningsområderne typisk ligger i universiteters-, musikkonservatoriers samt andre fortrinsvis akademiske institutioner.

MIN ønsker at oprette et netværk af forskere og en database med forskning, der er relevant for vores felt.

MIN ønsker at være en medspiller i et netværk af forskere og aktører på amatørmusik-området og at være et videncenter for relevant forskning på samme område.

MIN ønsker at understøtte videndeling på tværs af landegrænser, faggrænser og institutioner, og skabe mere sammenhæng og synergi mellem den forsknings- og den praksisbaserede viden om amatørmusik til gavn for musikken i Norden.

 

MUSIK I NORDEN
er en samarbejds- og
paraplyorganisation for
amatørmusikorganisationer
i Norden.
www.musikinorden.dk

spilleGLÆDE     KOR

Website   SangGlæde

netværk  SAMARBEJDE

CON AMORE     Damkör

  Mandskor   ungdom

Orkester    FORENING

BLANDAD KÖR  Nyheder

KULTURpolitik   Norden   

       DirigentUddannelse

Musikalsk fødekæde

              FORSKNING i AMATØRMUSIK

Bygarde      Musikkorps              udvikling  
SYMFONIORKESTER
           Internationalt 
       
BIG BAND

POLITISKE INITIATIVER

         VIDENdeling

      BRASS BAND

information   BARNKÖR

    KAMMERMUSIK

       ErfaringsUdveksling

NORDISK VIDENCENTER FOR AMATØRMUSIK vil fremme forskningen inden for amatørmusikkens betydning for og indflydelse på den enkelte. 
Dette i en samfunds-kontekst med fokus på sociale, psykologiske, kreative og helbreds-mæssige aspekter.
Se mere på www.
videncenterforamatoermusik.dk