Her er en oversigt over væsentlige nordiske organisationer og institutioner.

Mange er også vore samarbejdspartnere:

AKKS - Amatørernes Kunst og Kultur  Samråd   

AMATEO - European Network for Active Participation in Cultural Activities

Ax - Amatörkulturens Samrådsgrupp

Blåsmusik.fi

CISM - Confédération Internationale des Sociétés Musicales

Dansk-Finsk Forening

Det Danske Kulturinstitut for Baltikum i Riga

EBBA - European Brass Band Association

ECWO - European Championship for Wind Orchestras

EOfed - The European Orchestra Federation

EUYO - The European Union Youth Orchestra

Estiske forening i København, Den

EMU - European Music School Union

Finsk-norsk Kulturinstitut 

Fondet for dansk-norsk samarbejde        

Foreningen Danmark-Letland

Foreningen Norden Danmark

Foreningen Norden Sverige

Foreningen Norden Norge

Foreningen Norden Finland

Foreningen Norden Island

Foreningen Norden Færøerne

Foreningen Norden Ålandsøerne

FNF - Foreningerne Nordens Forbund

FNUF - Foreningerne Nordens Ungdomsforbund

IFCM - International Federation for Choral Music

JMI - Jeunesses Musicales International

Kulturministeriet Danmark

Kulturministeriet Finland

Kulturministeriet Færøerne

Kulturministeriet Grønland

Kulturministeriet Island

Kulturministeriet Ålandsøerne

Kulturdepartementet Norge

Kulturdepartementet Sverige 

Lettisk-Dansk forening

Med öra för orkester

Ministerrådskontoret i Tallinn

Ministerrådskontoret i Riga

Ministerrådskontoret i Vilnius

Ministerrådskontoret i St. Petersburg

Musikskoler Danmark

Musikskoler Færøerne

Musikskoler Finland

Musikskoler Island

Musikskoler Sverige

Musikskoler Norge

NKF - Nordisk Korforum

NLS - Nordiska Lärarorganisationers Samråd

NMKU - Nordisk Musik- og Kulturskola Unionen

Nordisk Brass Band kursus

Nordisk Kulturfond

Nordisk Ministerråds informationstjeneste

NOMU - Nordisk Orkestermusik Union

Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd

Nordisk Sangerforbund (NordSF)

NASOM - Nordiska Arbetarsångar- och Musikförbundet

Norsk-estisk Forening 

NORDISKEnetværk  

Nordens Hus i Reykjavik

Nordens Hus på Færøerne

Nordens Institut i Finland

Nordens Institut i Grønland

Nordens Institut på Åland

NORDPLUS  

OrkesterEfterskolen

Orkester Norden

REMA - European Early Music Network

Statens Kunstfond - DK

Svensk Blåsmusikfestival

 
 
 
 
 

MUSIK I NORDEN
er en samarbejds- og
paraplyorganisation for
amatørmusikorganisationer
i Norden.
www.musikinorden.dk

spilleGLÆDE     KOR

Website   SangGlæde

netværk  SAMARBEJDE

CON AMORE     Damkör

  Mandskor   ungdom

Orkester    FORENING

BLANDAD KÖR  Nyheder

KULTURpolitik   Norden   

       DirigentUddannelse

Musikalsk fødekæde

              FORSKNING i AMATØRMUSIK

Bygarde      Musikkorps              udvikling  
SYMFONIORKESTER
           Internationalt 
       
BIG BAND

POLITISKE INITIATIVER

         VIDENdeling

      BRASS BAND

information   BARNKÖR

    KAMMERMUSIK

       ErfaringsUdveksling

NORDISK VIDENCENTER FOR AMATØRMUSIK vil fremme forskningen inden for amatørmusikkens betydning for og indflydelse på den enkelte. 
Dette i en samfunds-kontekst med fokus på sociale, psykologiske, kreative og helbreds-mæssige aspekter.
Se mere på www.
videncenterforamatoermusik.dk