Styrelse

 

 

   
Ordförande Viceordförande  
Patrik Karlsson (FI) Perry Göransson (SV)  
   
       
       
Marika Esch    
Medlem/ledamot Medlem/ledamot    
Marika Esch (FI) Rita H. Lystad (NO)
   
       
       
 Kristian Bk Michelsen 2022 2    
 Medlem/ledamot Medlem/ledamot    
 Kristian Bæk Michelsen (DK) Steen Finsen (DK)    
       
       
Jaana P 2022      
 Medlem/ledamot      
 Jaana Palanterä (FI)      
       
       
 Medarbejdere      
   

 
 Webmaster   Ekstern kassör    
 Kim Hansen (DK)  Lau Michelsen   (DK)       

 

   

 
Nordisk Videncenter for Amatørmusik

http://videncenterforamatoermusik.dk/

 

MUSIK I NORDEN
er en samarbejds- og
paraplyorganisation for
amatørmusikorganisationer
i Norden.
www.musikinorden.dk

spilleGLÆDE     KOR

Website   SangGlæde

netværk  SAMARBEJDE

CON AMORE     Damkör

  Mandskor   ungdom

Orkester    FORENING

BLANDAD KÖR  Nyheder

KULTURpolitik   Norden   

       DirigentUddannelse

Musikalsk fødekæde

              FORSKNING i AMATØRMUSIK

Bygarde      Musikkorps              udvikling  
SYMFONIORKESTER
           Internationalt 
       
BIG BAND

POLITISKE INITIATIVER

         VIDENdeling

      BRASS BAND

information   BARNKÖR

    KAMMERMUSIK

       ErfaringsUdveksling

NORDISK VIDENCENTER FOR AMATØRMUSIK vil fremme forskningen inden for amatørmusikkens betydning for og indflydelse på den enkelte. 
Dette i en samfunds-kontekst med fokus på sociale, psykologiske, kreative og helbreds-mæssige aspekter.
Se mere på www.
videncenterforamatoermusik.dk