Styrelse

 

 

   
Ordförande Viceordförande  
Patrik Karlsson (FIN) Perry Göransson (SV)  
 
       
       
   
Medlem/ledamot Medlem/ledamot    
Carsten Petersen (DK) Rita H. Lystad (NO)
   
       
       
     
Ekstern kassör Medlem/ledamot    
 Lau Michelsen (DK)    Steen Finsen (DK)    
       
       
   

 
 Webmaster      
 Kim Hansen      

   


Nordisk Videncenter for Amatørmusik

http://videncenterforamatoermusik.dk/

 

MUSIK I NORDEN
er en samarbejds- og
paraplyorganisation for
amatørmusikorganisationer
i Norden.
www.musikinorden.dk

spilleGLÆDE     KOR

Website   SangGlæde

netværk  SAMARBEJDE

CON AMORE     Damkör

  Mandskor   ungdom

Orkester    FORENING

BLANDAD KÖR  Nyheder

KULTURpolitik   Norden   

       DirigentUddannelse

Musikalsk fødekæde

              FORSKNING i AMATØRMUSIK

Bygarde      Musikkorps              udvikling  
SYMFONIORKESTER
           Internationalt 
       
BIG BAND

POLITISKE INITIATIVER

         VIDENdeling

      BRASS BAND

information   BARNKÖR

    KAMMERMUSIK

       ErfaringsUdveksling

NORDISK VIDENCENTER FOR AMATØRMUSIK vil fremme forskningen inden for amatørmusikkens betydning for og indflydelse på den enkelte. 
Dette i en samfunds-kontekst med fokus på sociale, psykologiske, kreative og helbreds-mæssige aspekter.
Se mere på www.
videncenterforamatoermusik.dk