En af MIN - Musik i Nordens medlemmer, NOMU - Nordisk Orkestermusik Union, har afholdt møder den 15.-16. november 2019 i Thorshavn på Færøerne. Det er en tradition at rotere rundt i de forskellige lande, når der skal holdes medlems-, styrelses- og repræsentantskabsmøder.

Møderne var i samarbejde med Færøernes blæseorkester forening (MFH), og emnerne der blev behandlet var fx skoleorkestre i Norden, integration af unge i orkesterlivet, erfaringer fra de forskellige nordiske lande og debat om amatørmusiklivets økonomi.

En overvældende oplevelse var den helt nye Thorshavn musikskole til 100 millioner kroner.

Læs mere her, hvor der også er mange fotos:

http://nordiskmusikunion.org/?p=859#more-859