Home

 Grønlands nationaldag 35 år

Grønlands 1. Nationaldag blev fejret den 21. juni 1985, hvor Grønland samtidig fik sit eget flag.

Den 21. juni fester hele landet Sang, folkedragter, kaffemik og underholdning fylder dagen.

Det var på denne dato, at Grønland i 2009 fik selvstyre. Derudover er d. 21. juni årets længste dag, dvs. sommersolhverv.

 

 

 

 

Grønlands flag kaldes Erfalasorput, hvormed menes vort flag. Symbolet er den opgående sol over isen, der står for lyset og varmens tilbagevenden ved midsommer. Farverne er tværdelt af hvidt og rødt med en mod standeren forskudt kugle i modsatte farver, der skal vise tilknytningen til Danmark og Norden.

 

 

 

 

 
Flaget er tegnet af den grønlandske maler og grafiker, tidligere landsstyremedlem Thue Christiansen. Thue Christiansen har selv forklaret symbolismen ved at sige, at farven hvid symboliserer indlandsisen, mens Grønlands utallige fjorde er repræsenteret ved den røde del af cirklen. Farven rød symboliserer havet, og den hvide del af cirklen isbjergene og pakisen.   


 

Musik i Norden ønsker til lykke med nationaldagen.

 

Tekst: Patrik Karlsson og Steen Finsen
Tekstinspiration: Wikipedia
Fotos: Dahl Flag og S. Espersen

 

MUSIK I NORDEN
er en samarbejds- og
paraplyorganisation for
amatørmusikorganisationer
i Norden.
www.musikinorden.dk

spilleGLÆDE     KOR

Website   SangGlæde

netværk  SAMARBEJDE

CON AMORE     Damkör

  Mandskor   ungdom

Orkester    FORENING

BLANDAD KÖR  Nyheder

KULTURpolitik   Norden   

       DirigentUddannelse

Musikalsk fødekæde

              FORSKNING i AMATØRMUSIK

Bygarde      Musikkorps              udvikling  
SYMFONIORKESTER
           Internationalt 
       
BIG BAND

POLITISKE INITIATIVER

         VIDENdeling

      BRASS BAND

information   BARNKÖR

    KAMMERMUSIK

       ErfaringsUdveksling

NORDISK VIDENCENTER FOR AMATØRMUSIK vil fremme forskningen inden for amatørmusikkens betydning for og indflydelse på den enkelte. 
Dette i en samfunds-kontekst med fokus på sociale, psykologiske, kreative og helbreds-mæssige aspekter.
Se mere på www.
videncenterforamatoermusik.dk