Home

 

SKAPA, SJUNGA, SPELA - tidtabell för webinariet i youtube-länken (h,min,sek)

 

Link/Länk til video: 

YouTube: https://youtu.be/MhF4-5hyxTY

Hanaholmen:  https://www.hanaholmen.fi/sv/tv_category/video/

 

Välkommen (0:0:30)

• Gunvor Kronman, VD, Hanaholmen – kulturcentrum för Sverige och Finland

• Patrik Karlsson, ordförande, Musik i Norden

• Thomas Blomqvist, Nordisk samarbetsminister

 

Framtiden för amatörorkestrar och körer i Norden (0:12:40)

• Blåsorkestrarnas framtid och utmaningar.

o Rune Hannisdal, Musikksjef i Norges Musikkorps Forbund

• Några insikter efter kartläggningen ” Körsång i Svenskfinland” från 2014

o Hanna Kronqvist, ordförande för DUNK, De Ungas Musikförbund i

Svenskfinland, kördirigent

• Diskussion

o moderator Wivan Nygård-Fagerudd, kulturjournalist, sångerska

 

Skolan, musikskolan och musiken (0:59:48)

• Kulturskolornas framtida roll och utmaningar.

o Torgny Sandgren, generalsekreterare i Sveriges Kulturskoleråd

• Sjunger de unga i framtiden? Hur påverkas de vuxna körerna?

o Hanna Kronqvist, kördirigent

• Diskussion

o moderator Patrik Karlsson, ordförande, Musik i Norden

 

Amatörer och proffs i musiklivet. Vem drar gränserna och varför? (2:00.20)

o Kaarlo Hildén, rektor för Konstuniversitetet, tidigare dekanus vid

Sibeliusakademin,

o Maud Lindström, ledare för Nordiska Visskolan i Kungälv och

o Benny Ojala, ledare för Närpes skolmusikkår.

o Moderator: Henrik Huldén, projektchef vid Hanaholmen

• Kommentar: Rune Hannisdal.

 

Musiken och hälsan (2:42:58)

• Smittesmåder för Covid-19

o Anne Kjerulf, Överläkare, PH.D

• Er amatörmusikken sundhetsfremmende?

o Henriette Schøn, PH.D.

• Några frågor

o moderator Wivan Nygård-Fagerudd

 

Amatörmusikens utmaningar på Ísland, Grönland och Åland (3:15:56)

• Mötet mellan proffs och amatörer på en liten marknad

o Þorgerður Ása Aðalsteinsdóttir, sångerska, Reykjavík

• Det åländska musiklivet

o Sara Kemetter, ordförande, Ålands Sång- och Musikförbund.

• Det grönländska musiklivet

o Arnannguaq Gerström, flöjtist, dirigent och kompositör

• Diskussion

o moderator Wivan Nygård-Fagerudd

 

Slutord (3:46:12)

Patrik Karlsson, ordförande Musik i Norden

 

Ses næste år lørdag den 12. februar 2022

 

MUSIK I NORDEN
er en samarbejds- og
paraplyorganisation for
amatørmusikorganisationer
i Norden.
www.musikinorden.dk

spilleGLÆDE     KOR

Website   SangGlæde

netværk  SAMARBEJDE

CON AMORE     Damkör

  Mandskor   ungdom

Orkester    FORENING

BLANDAD KÖR  Nyheder

KULTURpolitik   Norden   

       DirigentUddannelse

Musikalsk fødekæde

              FORSKNING i AMATØRMUSIK

Bygarde      Musikkorps              udvikling  
SYMFONIORKESTER
           Internationalt 
       
BIG BAND

POLITISKE INITIATIVER

         VIDENdeling

      BRASS BAND

information   BARNKÖR

    KAMMERMUSIK

       ErfaringsUdveksling

NORDISK VIDENCENTER FOR AMATØRMUSIK vil fremme forskningen inden for amatørmusikkens betydning for og indflydelse på den enkelte. 
Dette i en samfunds-kontekst med fokus på sociale, psykologiske, kreative og helbreds-mæssige aspekter.
Se mere på www.
videncenterforamatoermusik.dk