SKAPA, SJUNGA, SPELA - tidtabell för webinariet i youtube-länken (h,min,sek)

 

Link/Länk til video: 

YouTube: https://youtu.be/MhF4-5hyxTY

Hanaholmen:  https://www.hanaholmen.fi/sv/tv_category/video/

 

Välkommen (0:0:30)

• Gunvor Kronman, VD, Hanaholmen – kulturcentrum för Sverige och Finland

• Patrik Karlsson, ordförande, Musik i Norden

• Thomas Blomqvist, Nordisk samarbetsminister

 

Framtiden för amatörorkestrar och körer i Norden (0:12:40)

• Blåsorkestrarnas framtid och utmaningar.

o Rune Hannisdal, Musikksjef i Norges Musikkorps Forbund

• Några insikter efter kartläggningen ” Körsång i Svenskfinland” från 2014

o Hanna Kronqvist, ordförande för DUNK, De Ungas Musikförbund i

Svenskfinland, kördirigent

• Diskussion

o moderator Wivan Nygård-Fagerudd, kulturjournalist, sångerska

 

Skolan, musikskolan och musiken (0:59:48)

• Kulturskolornas framtida roll och utmaningar.

o Torgny Sandgren, generalsekreterare i Sveriges Kulturskoleråd

• Sjunger de unga i framtiden? Hur påverkas de vuxna körerna?

o Hanna Kronqvist, kördirigent

• Diskussion

o moderator Patrik Karlsson, ordförande, Musik i Norden

 

Amatörer och proffs i musiklivet. Vem drar gränserna och varför? (2:00.20)

o Kaarlo Hildén, rektor för Konstuniversitetet, tidigare dekanus vid

Sibeliusakademin,

o Maud Lindström, ledare för Nordiska Visskolan i Kungälv och

o Benny Ojala, ledare för Närpes skolmusikkår.

o Moderator: Henrik Huldén, projektchef vid Hanaholmen

• Kommentar: Rune Hannisdal.

 

Musiken och hälsan (2:42:58)

• Smittesmåder för Covid-19

o Anne Kjerulf, Överläkare, PH.D

• Er amatörmusikken sundhetsfremmende?

o Henriette Schøn, PH.D.

• Några frågor

o moderator Wivan Nygård-Fagerudd

 

Amatörmusikens utmaningar på Ísland, Grönland och Åland (3:15:56)

• Mötet mellan proffs och amatörer på en liten marknad

o Þorgerður Ása Aðalsteinsdóttir, sångerska, Reykjavík

• Det åländska musiklivet

o Sara Kemetter, ordförande, Ålands Sång- och Musikförbund.

• Det grönländska musiklivet

o Arnannguaq Gerström, flöjtist, dirigent och kompositör

• Diskussion

o moderator Wivan Nygård-Fagerudd

 

Slutord (3:46:12)

Patrik Karlsson, ordförande Musik i Norden

 

Ses næste år lørdag den 12. februar 2022