Velkommen til nyt medlem - NORBUSANG

Vi byder Norbusang hjertelig velkommen som medlem af Musik i Norden. Norbusang är en sammanslutning av de nordiska ländernas körorganisationer för barn och ungdomar.

Norbusangs uppgift är att:
Skapa kontakter mellan unga korister och körledare från hela Norden ­bland annat genom den årliga festivalen Norbusang
Verka för utbyte av repertoar mellan länderna, samt för att det skapas ny nordisk repertoar för barn och ungdomar
Förmedla kunskap och erfarenheter för att främja ett medvetet utvecklingsarbete, både musikaliskt och pedagogiskt


Musik i Norden ser det som mycket viktigt att unga människor möter musik tidigt i livet, och därför uppskattar vi Norbusangs arbete för detta.

Læs mere: https://www.norbusang.org/

Tekst: Steen Finsen og Norbusang
9.10.2021