BARN OCH SÅNG

Lördag 5 mars 2022 kl. 13–16 finsk tid (12–15 CET)

Plattform: Zoom

Språk: Simultantolkning svenska-finska

 

WEBBINARIUM
 

Varmt välkomna till ett webbinarium där vi genom internationellt erfarenhetsutbyte, nära grannar emellan, sätter fokus på alla barns rätt till sin röst. Vilka utmaningar står vi inför? Hur kan vi skapa bättre förutsättningar för musikundervisning och körsång för barn? Samtalet riktar sig till musiklärare, körledare, fritidsledare och andra intresserade.

Webbinariet samlar den här gången nationella aktörer från Finland, Sverige och Norge som i dagsläget arbetar med projekt avsedda att öka kunskapen om och förutsättningarna för barns sjungande. Ambitionen med samtalet är att inspirera till att prova nya vägar och ta lärdom av goda (och mindre bra!) exempel samt att bygga nätverk och lägga grunden för nya samnordiska projekt inom temat barn och sång.

 

Program

13.00 (12.00 CET)

Välkommen

   Victor Andersson, programdirektör Hanaholmen

   Patrik Karlsson, ordförande Musik i Norden och FSSMF

Finland:  Kör i skolan  Kör i skolan

Mia Makaroff, projektledare FSSMF/DUNK

Via projektet Kör i skolan har Hem och Skolaföreningar  möjlighet att få finansiering för körklubbar. Projektet fortsätter under läsåret 2021-2022 och omfattar 15 nya skolkörer (med helfinansiering från projektet) och 10 skolkörer (med halvfinansiering, dvs sådana som varit aktivt med 2020-2021). 

Man kan även vara med i Kör i skolan om man har egen finansiering (tex via Finlandsmodellen eller statliga eller kommunala klubbpengar).

Kör i skolan berör elever i årskurs 3-6. Skolkören är öppen för alla och är gratis. I skolkören jobbar man med en inspirerande repertoar som inte kräver övrigt komp än piano. Det finns ett Kör i skolan-sånghäfte som delas ut till alla körklubbar. 

I slutet av terminen har kören också möjlighet att delta i den stora sång- och musikfesten som ordnas i juni 2022 i Helsingfors. Under sångfesten ordnas en stor barnkörskonsert där körklubbarna uppträder tillsammans med Arne Alligator. Skolkörerna får också sjunga tillsammans med de andra deltagande sångfestkörerna på totalt 2000 personer.

Sverige:  Sjungande barn  Sjungande barn

Susanne Rydén, preses Kungl. Musikaliska Akademien och Ulrika Lind, projektledare Sjungande barn

Sjungande barn är en landsomfattande rörelse på initiativ av Kungl. Musikaliska Akademien. Målet är ett Nationellt program för alla barns rätt till sin röst genom tal och sång, med sången som klingande redskap för att minska utanförskap, stärka psykisk hälsa och öka respekten för musikämnet i skolan. Tillsammans med barnen, deras pedagoger och körledare ska vi se till att alla barn från förskolan och uppåt får sång- och röstträning att använda sina röster på rätt sätt, och att pedagogerna är rustade. I arbetet behövs även forskning, skola, trossamfund, utbildare, musikscener och organisationer som verkar för barn.

Finland:  DUNK DUNK (De Ungas Musikförbund i Svenskfinland)

Hilde Losvik, verksamhetsledare DUNK

DUNK - De Ungas Musikförbund i Svenskfinland r.f. är ett musikförbund med fokus på barn och unga. DUNK arbetar för att främja barns och ungdomars musikaliska, sociala och kulturella utveckling och stöda musikverksamheten i Svenskfinland på skol- kommunal- och länsnivå. Detta förverkligas genom projekt och kontinuerlig verksamhet med fokus på barn och ungas musikutövande, utbildning och fortbildning av deras vuxna lärare och ledare, samt genom att fungera som intressebevakare på fältetTill DUNKs verksamhet hör bl.a. körfestivalen Skolmusik, läromedlet Klanglådan och samarbetsprojektet Musikutbildning i Finland.

– paus –

14.30 (13.30 CET)

Norge:    Musikk i Skolen Musikkiskolen/ Syngende skole Syngendeskole/ Sangbanken / Skolenes sangdag Skolenessangdag

Ulrika Bergroth-Plur, utvecklingschef/verksamhetsledare Musikk i Skolen

Musikk i Skolen är en norsk ideell, landsomfattande organisation som arbetar för att styrka och utveckla läroämnet musik, samt för att förstärka musikens generella roll och status i norsk skola. Organisationen blev upprättad så tidigt som 1956 och har därefter haft en aktiv roll som påverkare både politiskt och på golvet i klassrummet. Musikk i Skolen ligger under paraplyorganisationen Samarbeidsforum for estetiske fag (SEF) och får stöd från Kunnskapsdepartementet och Kulturdepartementet (för Syngende skole). Musikk i Skolen har kontor i Seilet – Huset for kunst og kultur i skolen, i Oslo.

Musikk i Skolen tog i 2013 initiativ till att upprätta satsningen Syngende skole, efter modell av det engelska SingUp-programmet.  Genom Syngende skole vill vi hjälpa skolorna att arbeta med sång, vi vill bidra till utveckling och ge skolorna både inspiration och modeller för praktisk organisering av sångaktiviteter. Som stöd för programmet har vi lagat en materialbank, Sangbanken, som alla syngende skoler kan använda. Syngende skole är ett av delprogrammen under den nationella paraplyorganisationen Krafttak for sang.

För att ytterligare stärka sångens plats i norsk skola har Musikk i Skolen initierat projektet Skolenes sangdag. Skolenes sangdag arrangeras varje år som en sångdag för alla landets skolor. År 2022 arrangeras dagen den 14. Juni kl.11.00

Finland:  Mun kuoro Munkuoro

Mia Makaroff, projektledare, Ungdomskörförbundet Nuorten kuoroliitto  

MunKuoro är ett finskspråkigt barn- och ungdomskörsprojekt av Nuorten kuoroliitto, som upprätthåller ett likadant närverks- och servicemodell som projektet Kör i skolan på svenska; dirigenternas distansmöten, diskussioner, skolningar, gemensamt material, aktiviteter och tävlingar för körer. MunKuoro och Kör i skolan har också likadana principer, t.ex. det att körerna är inklusiva: alla barn är välkomma oberonde på kunskapsnivån eller religiösa bakgrund. Det finns 30 körer i MunKuoro-nätverket för tillfället. Nuorten kuoroliitto ordnar t.ex Helsingfors MunKuoro-undervisning som en del av Finlands modellen. Till ledningsgruppen hör Terhi Lehtovaara, Anna Nora, Elina Laakkonen, Satu Pursiainen och Mia Makaroff som projektledare

Norden: Norbusang Norbusang

Simon Djupsjöbacka, ordförande, Nordbusang 

Norbusang är en sammanslutning av de nordiska ländernas körorganisationer för barn och ungdomar.

Norbusang ordnar bland annat en körfestival årligen i något Nordiskt land.

– paus –

15.30 (14.30 CET)

Hur kan vi med våra respektive erfarenheter och våra nya kontaktytor stärka förutsättningarna för barns sång genom nordiskt samarbete? Vilka insatser kan vi direkt ta tag i, och hur kan vi arbeta på lång sikt för att stötta varandra? Vad kan vi i alla Nordiska länder och självstyrda områden göra för att stöda barn och sång?

Rundabordsdiskussion med föredragshållare, aktivister och forskare

                Moderator:  Patrik Karlsson, ordförande, Musik i Norden/FSSMF

Anmälan/tilmelding till webinariet via Hanaholmens hemsida: Hanaholmen ellerhttps://www.hanaholmen.fi/sv/event/barn-och-sang/

Webinariet är gratis för alla deltagare. Frågor om innehåll riktas till Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.. Alla som anmäler sig får en bekräftelsemejl och en zoomlänk och kontakt till teknisk support under webinariet. Under webinariet går det bra att ställa frågor i chatten.

 

Arrangörer: Musik i Norden (MIN) och Hanaholmen – kulturcentrum för Sverige och Finland. I samarbete med Finlands Svenska Sång- och Musikförbund FSSMF, De Ungas Musikförbund i Svenskfinland DUNK, Nuorten kuoroliitto, Norbusang, Kungl. Musikaliska Akademien och Musikk I Skolen.

Ses