Nordens Dag 23. marts - 60 år

 

Nordens dag flag

 

Nordens dag er den dag, hvor det nordiske samarbejde gennem Nordisk Råd fejres på datoen, hvor den nordiske grundlov, Helsingforsaftalen, blev underskrevet den 23. marts 1962

På Nordens dag hejses det ikoniske blå flag med den hvide svane. I 1984 blev svanen med de otte vingefjer det officielle symbol og logo for det nordiske samarbejde i Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd. Svanens vingefjer symboliserer de fem lande Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, og de tre selvstyrende områder Færøerne, Grønland og Åland, som udgør det nordiske samarbejde. Det er den finske kunstner Kyösti Varis, der oprindelig designede logoet.

Rammerne for samarbejdet mellem de nordiske lande er fastlagt i Helsingforsaftalen, hvor landene bestræber sig på at fremme det nære fællesskab mellem de nordiske lande, og hvor de sikrer de nordiske borgere rettigheder, der gør det nemmere at arbejde, bo og studere på tværs af de nordiske lande. Helsingforsaftalen sikrer også et bredt samarbejde, idet den nordiske region arbejder for stærkere integration på områder, der strækker sig fra kultur, transport, klima, økonomi og retslige anliggender til sociale forhold.

»Noget af det, der gør det nordiske samarbejde særligt, er, at det er et af de mest omfattende og ældste regionale politiske samarbejder i verden. Vi tager internationalt ansvar og er en udadvendt region, som har et omfattende samarbejde med en række internationale organisationer og vores nabolande, når vi f.eks. bekæmper menneskehandel og beskytter miljøet i Østersøen og i det arktiske område. Vi er blandt de højest uddannede befolkninger i verden og satser meget på at samarbejde om forskning både internt i Norden og med internationale partnere, f.eks. når vi bekæmper konsekvenser af klimaforandringerne. Vi ligger også i toppen i mange af de internationale målinger for åbenhed, tillid, ytringsfrihed, miljø og lykke. Det nordiske samarbejde har mange muligheder, og det er nu, vi skal handle og blive bedre til at udnytte de muligheder. Hvis vi ved den skillevej, som vi nu står ved, vælger samarbejdsretningen og konkrete fælles løsninger, som styrker det nordiske samarbejde, vil vi kunne udvikle bedre løsninger, der ikke skaber unødige hindringer og problemer for de nordiske folk. Således kan vi lære af dette lavpunkt i vores samarbejde og stå sammen for et endnu stærkere Norden til gavn for os alle i regionen,« understreger Bertel Haarder (Præsident for Nordisk Råd 2021)

 

Helsingforsaftalen: https://www.norden.org/da/publication/helsingforsaftalen

Tekstinspiration: 

www.norden.org

www.ft.dk

Foto: www.norden.org

Tekstbearbejdelse: Steen Finsen

Artikel upload 22.3.2022