Home

 

Nordiska Arbetarsångar och musiker sjunger och spelar 
NASOMs 16. nordiska stämma/stevne

 

Frfest Tenaljen von Fersen TaTon Sverige NASOM 2022 Helsinki1

 

Vart femte år samlas körsångare och musiker från Finland, Sverige, Norge och Danmark turvis i de olika nordiska länderna. Den första stämman organiserades 1946 i Köpenhamn, och förbundet grundedas ett år senare. Nordiska Arbetarsångar- och Musikerförbundet, NASOM, är en samarbetsorganisation för arbetarsångarförbunden i Norden. NASOMs 16. nordiska stämma/stevne organiserades nu för första gången i Helsingfors mellan den 9 och 11 juni. Under NASOM 22 sjöng c. 510 deltagare i Sveaborg, utomhus runt omkring Hagnäs, i Berghälls kyrka och i Paasitorni. Körkarusellerna lockade förbipasserande att stanna och njuta av sång och härlig stämning i Paasiparken, på Hagnäs torg, i Björnparken och vid Soihtu-monumentet.

 

Parad NASOM 2022 Helsinki2

 

Musiktåget tågade från Hagnäs mot Senatstorget där vi mötte finlandssvenska sång- och musikfestens deltagare och sjöng Finlandia tillsammans. Vilken oförglömlig upplevelse för oss alla! Kvällsfesten på lördag avslutade festivalen med ännu mer musik, mat och dans.

År 2027 ska vi förhoppningsvis samlas igen i Sverige.

 

Kullervo vid Soihtu NASOM 2022 Helsinki3

 

Mer stämningar och foton på Facebook och hemsida - Läs mer:

                                                                       -----

Mer stämningar och foton finns på Facebook: @NasomHelsinki22.

Om NASOM: www.nasom.info

Tekst: Jaana Palanterä, ordförande för Nasom,

Foto: NASOM

Upload: 21.6.2022

MUSIK I NORDEN
er en samarbejds- og
paraplyorganisation for
amatørmusikorganisationer
i Norden.
www.musikinorden.dk

spilleGLÆDE     KOR

Website   SangGlæde

netværk  SAMARBEJDE

CON AMORE     Damkör

  Mandskor   ungdom

Orkester    FORENING

BLANDAD KÖR  Nyheder

KULTURpolitik   Norden   

       DirigentUddannelse

Musikalsk fødekæde

              FORSKNING i AMATØRMUSIK

Bygarde      Musikkorps              udvikling  
SYMFONIORKESTER
           Internationalt 
       
BIG BAND

POLITISKE INITIATIVER

         VIDENdeling

      BRASS BAND

information   BARNKÖR

    KAMMERMUSIK

       ErfaringsUdveksling

NORDISK VIDENCENTER FOR AMATØRMUSIK vil fremme forskningen inden for amatørmusikkens betydning for og indflydelse på den enkelte. 
Dette i en samfunds-kontekst med fokus på sociale, psykologiske, kreative og helbreds-mæssige aspekter.
Se mere på www.
videncenterforamatoermusik.dk