Nordisk sangsymposium 20.-22. september 2023, Oslo

 Pixabay Fllessang

 

“Betydningen av sang - for kultur, helse, fellesskap og læring”

Sang er et av våre viktigste kulturuttrykk, og spiller en viktig rolle i menneskers liv - fra vugge til grav.

I september 2023 arrangeres Nordisk sangsymposium for første gang; en nordisk møteplass for alle som er opptat av at mennesker synger sammen og av sangens plass i samfunnet. Gjennom presentasjoner, samtaler og sang skal det skapes en arena for deling av kunnskap, inspiration og nettverksbygging.

Symposiet har et særlig fokus på å fremme aktuell forskning og sangaktiviteter/prosjekter knyttet opp mot kultur, helse, fellesskap og læring.

Læs mere om Nordisk sangsymposiums website HER

Læs invitation HER

Tekst: Nordisk sangsymposium

Foto: Pixabay