Home

I 1972 fik orkestret følgeskab af ”Tromme-pigerne”. Et tamburkorps der bestod af kvinder, som i mange år havde fulgt deres spillende postmænd og selv havde fået lyst til at være aktive musikere. Tamburkorpset eksisterede indtil 1992.

60 år efter stiftelsen kan alle postorkestrets medlemmer både læse noder og spille på deres instrument – og de er ikke kun ansatte ved posten, men repræsenterer folk fra mange samfundslag. De mødes hver mandag fra kl. 19.30-21.30 i lokaler i Rustenborg under ledelse af dirigent Paul Cook for med højt humør, kammeratskab og sjove bemærkninger at indstudere nye musikstykker, genopfriske gamle slagere og finpudse svære passager. For en ting har alle orkestrets medlemmer igennem tiderne haft til fælles - glæden ved at spille messingmusik.

I dag spiller Aalborg Postorkester således en bred vifte af forskellige musikgenre og optræder på alt fra kongresser, over byfester, til cykelløb og jubilæer. Orkestret spiller altid i postuniform og repræsenterer Post Danmark i både ind- og udland.

Du kan læse mere om Aalborg Postorkester på www.aalborgpostorkester.dk. Deres næste koncert finder for øvrigt sted søndag den 27. oktober i Aalborg i Det Obelske Auditorium i Utzon Center kl. 15. Der er gratis adgang, så benyt lejligheden til at opleve et lysende eksempel på den stolte tradition vi har i Danmark for orkestre og kor opstået på og omkring arbejdspladser.

Af Susan Fazakerley , DK

12-03-2014

MUSIK I NORDEN
er en samarbejds- og
paraplyorganisation for
amatørmusikorganisationer
i Norden.
www.musikinorden.dk

spilleGLÆDE     KOR

Website   SangGlæde

netværk  SAMARBEJDE

CON AMORE     Damkör

  Mandskor   ungdom

Orkester    FORENING

BLANDAD KÖR  Nyheder

KULTURpolitik   Norden   

       DirigentUddannelse

Musikalsk fødekæde

              FORSKNING i AMATØRMUSIK

Bygarde      Musikkorps              udvikling  
SYMFONIORKESTER
           Internationalt 
       
BIG BAND

POLITISKE INITIATIVER

         VIDENdeling

      BRASS BAND

information   BARNKÖR

    KAMMERMUSIK

       ErfaringsUdveksling

NORDISK VIDENCENTER FOR AMATØRMUSIK vil fremme forskningen inden for amatørmusikkens betydning for og indflydelse på den enkelte. 
Dette i en samfunds-kontekst med fokus på sociale, psykologiske, kreative og helbreds-mæssige aspekter.
Se mere på www.
videncenterforamatoermusik.dk