Værs´go! - 73 ideer til et mere aktivt amatørmusikliv.

 

Hvad orkestre, musikskoler og orkesterorganisationer kan gøre sammen og hver for sig, for at få flere af de dygtige unge, der forlader musikskolerne, til at fortsætte deres aktive musikliv i et af landets mange amatørorkestre. Det har længe været et stort spørgsmål: Hvor går musikskoleeleverne hen, når de går ud?

Førhen var mange FDF-orkestre et væsentligt uddannelsessted, men i takt med at disse er blevet færre, har vi heldigvis set musikskolerne udvikle sig de seneste årtier.

Mange holder op med musik, når de går ud af musikskolen. Det kan være for at gå på gymnasium i en anden by, arbejde, familie el.a. Nogle fortsætter på musikskolernes overbygning - MGK - Musikalsk Grund Kursus, og videre derfra til universiteter eller musikkonservatorier. En del går ind i amatørmusiklivet, men mange fordufter, og hvor går de hen?
Dette emne er blevet undersøgt i spørgeskemaer og behandlet i rapporter udarbejdet af musikskole- og orkesterorganisationer. Eleverne lægger her meget vægt på, at orkestrene har et godt spilleniveau, og at der er et socialt samvær, øve-weekender og koncertrejser. Mange andre forhold kommer frem i den endelige rapport f.eks. transporttid, kontingent, aldersspredning.

For i fremtiden at se flere fortsætte med at udøve musik til glæde for dem selv og samfundet som helhed, er der udarbejdet en oversigt med 73 forslag. Heri nævnes muligheden for bedre samarbejde mellem musikskolerne, lærerne og byens orkestre, skabe koncertoplevelser for eleverne, sammenspilsmuligheder, sikre alsidigt repertoire, synlighed og sociale medier.

Mere overordnet er der landsdækkende forslag vedrørende nodebank, portaler og markedsføring, og det lange stræk er at forbedre musikloven, holdningen til amatørmusiklivet, samt påvirkning politisk både nationalt, regionalt og kommunalt.

Forslagene er mangeartede, og nogle kan faktisk igangsættes her og nu.

Læs den komplette oversigt her:

http://daos.dk/arrangementer/analyseprojekt-nye-unge-til-orkestret

Af Steen Finsen

10-04-2014