Både amatørmusikken og amatørteatret er nemlig direkte nævnt i strategien ligesom kommunernes rolle i forhold til at sikre foreningslivets vilkår og behovet for statslige puljer til amatørkulturen. Det er formand for AKKS Villy Dall meget tilfreds med:

”At amatørteatret såvel som amatørmusikken er direkte nævnt som selvstændige støtteværdige områder er meget bedre end noget, vi har set meget længe”

Amatørmusikken

Hvad angår amatørmusikken hedder det således, at den i høj grad bidrager til det samlede danske musikliv og at den derfor også fremover skal udfolde sig i Danmark. I forlængelse heraf vil socialdemokraterne således arbejde for, at der uddeles støttemidler til amatørmusikken med henblik på at øge kvalitet, mangfoldighed og tilgængelighed.

Amatørteatret

Lidt anderledes er formuleringerne omkring amatørteatret, hvor deltagelsen ses som noget, der både kan styrke fællesskabet i grupper med sociale forskelligheder, og generere lyst og evne til professionel udøvelse. Socialdemokraterne ønsker derfor at skabe gode rammer for, at amatørteatret kan udvikle sig og vil arbejde for at motivere til nye former for samarbejde mellem amatører og professionelle.

Kommunal kulturpolitik

Med hensyn til udmøntningen af breddekulturens rammer, er den primært lagt i hænderne på kommunerne fordi de med socialdemokraternes ord er ”den største økonomiske bidragyder når det gælder investeringer i kulturen”. Derfor ønsker Socialdemokraterne at alle kommuner laver kulturplaner tilpasset den enkelte kommunes størrelse, muligheder og særkende.

Deltagelse

Sidst men ikke mindst, er der i strategien et separat afsnit om befolkningens deltagelse, hvor det nævnes, at op mod halvdelen af den voksne danske befolkning er aktive kulturudøvere i deres fritid. Kulturpolitik bør derfor respektere borgernes behov for ikke blot at være kulturforbrugere, men at være udøvende.

Alt dette indebærer, at Socialdemokraterne vil arbejde for at sikre en naturlig udveksling af viden og kreativitet mellem bredden og eliten, bl.a. gennem statslige fonde.

”Kultur er stadig velfærd” er således på mange måder positivt nyt for amatørkulturen, hvorfor vi nu kipper med flaget og krydser fingre for at de mange fine ord følges op af politisk handling.

Af Susan Fazakerley, DK

Foto af Troels Rasmussen fra Socialdemokratiets hjemmeside