Sprudlende amatørkor, flere generationer samlet på scenen og spirende vækstlagsteater. Det er nogle af de ting, som er med til at skabe grobund for både det lokale kulturudbud, fællesskab samt den kunstneriske fødekæde – og det er netop denne kultur, der er i centrum på Christiansborg onsdag d. 21. januar 2015, kl. 9.30-15.30.Tilmelding sker ved at sende en mail til klik her senest d. 15. januar. Pris for deltagelse pr. person er 300 kr.

Amatørkultur har betydning
Et enigt Folketing udtalte i 2004, at det ”tillægger det frivillige arbejde inden for kunst og kultur stor værdi. Arbejdet har stor betydning for borgernes udfoldelsesmuligheder, for udviklingen af forpligtende fællesskaber, for indsigt i den skabende proces og for den kunstneriske fødekæde. Det frivillige kulturelle område spiller en stor rolle for den lokale og regionale kulturpolitik."Siden har der ikke fra national side været stor opmærksomhed på amatørkulturen, og i Danmark har vi ikke, i modsætning til nogle af de lande vi normalt sammenligner os med, nationale strategier for området. 

For at sætte gang i den proces arrangerer AKKS og DATS nu et visionsforum på Christiansborg onsdag d. 21. januar 2015. Christian Have, kreativ direktør i Have Kommunikation, er moderator på dagen, hvor både udenlandske oplægsholdere og danske politikere vil komme til orde.

Erfaringer fra udlandet
På visionsforummet vil tre udenlandske oplægsholdere fortælle om erfaringer med at formulere nationale strategier for amatørkulturen i deres eget land.

Morten Hagevik, generalsekretær i Norsk teaterråd; Robin Simpson, Chief Executive i Voluntary Arts i Storbritannien og  Rob van Genechten, præsident for OPENDOEK - Amatheurteather Vlaanderen og IATA/AITA, den internationale amatørteater organisation.

”Håbet med visionsforummet er, at vi også i Danmark kan få sat gang i en diskussion omkring, hvad Danmark vil med amatørkulturen. Vi ønsker at sætte fokus på alle de positive ting, som de frivillige i amatørmusikken og –teatret bidrager med, og vi håber, at de danske politikere vil tage området seriøst og starte en proces, hvor der bliver formuleret visioner for området,” udtaler sekretariatsleder i AKKS samt medarrangør af visionsforummet Susan Fazakerley.

Se programmet for dagen her

Af Lene Grønborg Poulsen, DATS , DK