Home

 

.Der varmes op, der øves og indøves, huskes og repeteres, og der bliver lejlighed til at hygge sig sammen med sidemanden, der er ude i samme ærinde.I pausen høres højrøstet tale og latter - det er muntert at gå til sang. Efter pausen synges som regel også lidt af det kendte stof, og efter alle trængslerne er der tid til en afsluttende snak eller lidt hygge omkring bordene. Sådan en helt almindelig hverdag får en guldrandet afslutning, hvis man vel at mærke går ind for sagen. Ved at være til stede - ikke kun fysisk, men også mentalt.
Og det er jo det, vi oplever. Når der øves, er alt andet af mindre betydning; det musikalske har første prioritet. Ingen elektroniske lyde forstyrrer musikken, der hensætter os i en tilstand, hvor den ellers så travle hverdag lægges på afstand. Hvis man hele tiden bevæger sig i et Facebook-, Twitter- eller Instagram-gear, mister man evnen til nærvær, fordybelse og refleksion. Mange korsangere oplever en sangaften både afslappende og anstrengende - og er i rigtig godt humør, når aftenen er slut. Sådan bør det være, og skal man tro de ”gamle” sangere, har det altid været sådan.
Jeg ønsker alle kor en perlerække af gode aftener i det kommende år.

Tekst: Lau Michelsen , DK

MUSIK I NORDEN
er en samarbejds- og
paraplyorganisation for
amatørmusikorganisationer
i Norden.
www.musikinorden.dk

spilleGLÆDE     KOR

Website   SangGlæde

netværk  SAMARBEJDE

CON AMORE     Damkör

  Mandskor   ungdom

Orkester    FORENING

BLANDAD KÖR  Nyheder

KULTURpolitik   Norden   

       DirigentUddannelse

Musikalsk fødekæde

              FORSKNING i AMATØRMUSIK

Bygarde      Musikkorps              udvikling  
SYMFONIORKESTER
           Internationalt 
       
BIG BAND

POLITISKE INITIATIVER

         VIDENdeling

      BRASS BAND

information   BARNKÖR

    KAMMERMUSIK

       ErfaringsUdveksling

NORDISK VIDENCENTER FOR AMATØRMUSIK vil fremme forskningen inden for amatørmusikkens betydning for og indflydelse på den enkelte. 
Dette i en samfunds-kontekst med fokus på sociale, psykologiske, kreative og helbreds-mæssige aspekter.
Se mere på www.
videncenterforamatoermusik.dk