Nodematerialet er til rådighed for såvel amatørorkestre som musikskoler, og henvendelser herom kan ske til DAOS’ nodearkiv.

Graduerede noder er en simplificeret udgave af et værks originale stemmer. De er udformet således, at mindre øvede amatørmusikere kan spille med i værker, der ellers ville være for svære, sammen med musikere, der spiller de originale stemmer. Det kan være med til at give børn og unge oplevelsen af ”suset” ved at medvirke i den store orkestermusik, og det kan gøre det mere overkommeligt for voksne amatører at vende tilbage til orkesterspil, hvis instrumentet har ligget på hylden i nogle år mens de selv har haft fokus på karriere og familieliv.

Med økonomisk støtte fra DFS - Dansk Folkeoplysnings Samråds udviklingspulje har DAOS i efteråret 2015 afprøvet gradueret nodemateriale til strygere på to heldags orkesterstævner i henholdsvis Aarhus og Hillerød, og et enkelt værk blev desuden afprøvet som bladspil på et strygerstævne.

I Aarhus spillede musikskolens strygeorkester Nedstrygerne sammen med Aarhus Strygerensemble musik af Mozart, Bach og Leroy Anderson med Mette Hanskov som dirigent, - det er beskrevet i en artikel i Musikmagasinet på side 8, som kan læses her

I Hillerød spillede Nordsjællands Sinfonia med deltagelse af voksne amatører uden for orkestrets egen kreds, musik af Brahms og Kuhlau, også dirigeret af Mette Hanskov.

Konklusionen på projektet er, at DAOS arbejder videre med konceptet. Der skal udarbejdes gradueret nodemateriale i større omfang, og dernæst skal kendskabet til dets eksistens udbredes.

Stævnet i Aarhus viste klart potentialet i et samarbejde mellem musikskolen og det lokale amatørorkester. Musikskoleelever har brug for at opleve, at der findes et aktivt musikliv uden for musikskolen, som de vil kunne deltage i, når de bliver ældre. Også her ligger en udfordring, som DAOS vil arbejde videre med.

Rapport om projektet findes her. Se også www.daos.dk

Tekst: Jytte Steffensen

Foto: Louise Ømann