Nyårshälsning 2017 från Musik i Norden – MIN

Vi i Musik i Norden önskar alla amatörmusikorganisationer ett riktigt gott nytt sång och musik år. Vi hoppas det blir ett framgångsrikt år i sångens och musikens tecken.

Styrelsen har fått en liten annan sammansättning än i fjol. Vi tackar Raakel Solvin och Nina H Hernaes förderas tid och deras insats för MIN samt även tidigare ordförande Carsten Petersen.

Styrelsen fram till 2019 har följande sammansättning:

 

Patrik Karlsson (Finland) ordförande, Finlandssvenska sång- och musikförbund FSSMF, NOMU, Perry Göransson (SVERIGE) viceordförande, RUM, NOMU, Lau Michelsen (Danmark) kassör, Nordiska Sanger Forbund (NSF), Steen Finsen (Danmark) sekreterare/hemsideansavrig, Föreningen Danske Orkesterdirigenter, NOMu, Gunilla Stenfors (FINLAND) styrelsemedlem , Nordiskt Damkörsnätverk NDN, Rita H. Lystad (NORGE) styrelsemedlem, Norsk Musikkorps Forbund NMF, NOMU, Carsten Petersen (Danmark) styrelsemedlem, Nordisk Musikunion, NOMU.

 

Den 16-18 september 2016, i Linköping hölls en svensk blåsmusikfestival med 21 deltagande orkestrar, deltagarna fick njuta av högklassig blåsmusik och en högt uppskattad Tattoo på Linköping Arena. Arrangör för festivalen var Svensk Blåsmusik. Samtidigt som blåsmusikfestivalen hölls en forskarkonferens och seminarium om musikens betydelse för barn och ungas utveckling. Huvudarrangör var Kulturens bildningsverksamhet och som medarrangörer var Svensk Blåsmusik och Musik i Norden. Som föreläsare fungerade Gunnel Fagius under rubriken ”Sångens betydelse för barn och unga”, Lise-Lotte Hjortenhammar under rubriken ”Dudameleffekten – en kärlekshistoria mellan dirigent och orkester”, Jan Fagius under rubriken ”Musik på hjärnan – vad händer egentligen?” och Töres Theorell under rubriken ”Översikt av kunskapsläget om kulturens insatser för folkhälsan”. Programmet var välbalanserat och det kom tydligt fram att sång och musik har stor betydelse på barn och ungas utveckling, där har vi alla en viktig uppgift att se till att barn och ungdomar även i framtiden har tid och möjlighet att sjunga och musicera.

 

Hemsidan kommer att ytterligare utvecklas och där kommer vi band annat att samla nordisk information som många har nytta av även enskilda grupper. Bla har vi nu på hemsidan lista på nordiska och nationella orkestrar, dirigentutbildningar, nordiska nätverk och de olika nordiska principerna för upphovsrätt.

 

Musik i Norden har gjort nya strategier för 2016-2020, den nya strategin finns att läsa på hemsidan. I anknytning till strategin har vi gjort en handlingsplan för 2016-2020, där vi brutit ner vad vi skall satsa på för varje år för att uppnå våra mål. Handlingsplanen för 2017 finns även att läsa på vår hemsida. Om ett år kommer vi att summera och utvärdera vad vi lyckats med under 2017. Vi hoppas på nya medlemmar och även det som beslöts om på representantskapsmötet att även nationella sång- och musikorganisationer kan bli associerande medlemmar i Musik i Norden, årsavgiften för associerande medlem är 20 €/år.

 

Vi har haft några möten samordnat med NOMU de senaste åren och i framtiden hoppas vi även att icke NOMU-organisationer meddelar i god tid när ni har möten och större jippon så att även Musik i Norden komma med och vara där på plats och att vi tillsammans kan utveckla vidare det nordiska nätverket och ta tillvara alla möjliga synergieffekter.

 

Nordisk sång- och musikhälsning Patrik Karlsson, ordförande

 

www.musikinorden.net