Vi ønsker å styrke og stimulere interessen for aktiv deltakelse i det nordiske musikklivet, og aktivt arbeide for å høyne den musikalske kvaliteten i amatørmusikken. Ved å være et ledd i det kulturelle samarbeidet ønsker vi å fremme den nordiske samhørigheten.

NOMU ble stiftet i 1949 under navnet Nordisk Amatør Musik Union (NAMU), navnet ble endret til Nordisk Musik Union i 2001.

NOMU reprsenterar ca 110 000 medlemmer i de nordiske landene.

NOMU er medlem i paraplyorganisasjonen for amatørmusik, Musik i Norden.

NOMU’s styrelse. Foto fra marts 2017

NOMUs styre består pr. dato av:

  • Ronnie Jaakkola (+358 50350 3503), president / ordförande
  • Harald Eikaas, viceordförande
  • Perry Göransson (+46 70558 6530), kassör
  • Heini Nygaard, ledamot
  • Steen Finsen, ledamot

Nettadresse: http://musikinorden.dk/index.php/medlemmar