Vi borde satsa på en gemensam nordisk körsångstradition!

 

Britt Lundberg, Nordiska Rådets president, har sendt MIN sin vision for en nordisk körsangstradition:

 

Att Norden växer i betydelse och upplever en renässans kan bero på att den nordiska modellen väcker alltmer intresse utanför Norden. Vi underhåller vår gemenskap genom att ständigt arbeta för att finna lösningar för en gemensam arbets- och utbildningsmarknad och vi strävar mot lösningar så att vi ska kunna flytta, pendla och starta företag på ett smidig sätt i hela Norden utan att förlora våra sociala förmåner. Vår gemensamma syn på bl. a välfärd, jämställdhet, och demokrati svetsar oss samman. Den ökade oron i världen och våra närområden har påverkat våra agendor så att säkerhets- och försvarspolitiken fått en allt mer central roll. Även ovissheten om EUs framtid får oss att sluta oss närmare varandra och Norden både kan och bör ta en ledande roll i utvecklingen.

 

Körsången viktig kulturell grund

Jag är övertygad om att grunden för att ett samhälle ska kunna utvecklas vidare på ett framgångsrikt sätt att det finns en solid grund. Basen är en välfungerande skola, god hälsovård och ett tillräckligt kulturutbud. Inom musiklivet spelar körsången en viktig roll.

Vad består den nordiska körarvet av? Det finns mycket lite forsking eller skrivet om det gemensamma nordiska körlivet. Ser vi i våra gemensamma sånghäften som plockas fram vid firanden i nordiska sammanhang så kan vi se kopplingar där en del sånger är mer bekanta över de nationella gränserna än andra men i hög grad verkar det som att det finns en nationell körrepertoar i varje nordiskt land.

 

Finns det en nordisk sångskatt?

Det vore intressant med mer studier kring detta. Finns det något vi kan kalla en gemensam nordisk sångskatt? Leder ett ytterligare fördjupat nordisk samarbete till att en sådan kommer att uppkomma? Kan vi slå fast att vi i Norden i högre grad än annanstans ger en starkare funktion till körsången inom musiklivet? Jag tänker då på att vi i Norden ofta njuter av körsång i samband med firande av national- och självstyrelsedagar, kyrkliga högtider och annat storslaget. Vilken betydelse har skolan för körlivet? Vad kunde en nordisk körtradition betyda för den nordiska sammanhållningen? Om vi önskar en starkare utveckling mot en nordisk körmusiktradition – var ska den ske i så fall? Stora och viktiga frågor som vi tillsammans kunde ta med oss i våra olika värv och arbeta vidare på.

 

Körsång förbättrar hälsan

För en sak är säker. Körmusik gör oss gladare och mindre stressade, fyller oss med energi. Det har också gjorts studier där man kunnat konstatera att andningsövningar, förbättrad kroppshållning, det upptränade magstödet och känslan av samhörighet som vi får genom körsång påverkar både humöret och hälsan. Det finns forskning som slår fast att körsången får oss att må bättre, att sången bidrar till känslan av gemenskap, att hjärnan utvecklas och att det så kallade ”måbrahormonet” oxytocin ökar i kroppen av körsång.

 

Alla kan sjunga!

Alla kan sjunga! Det är också viktigt att slå fast att alla kan sjunga. Möjligheten till dessa hälsofördelar är alltså inte given en liten elit utan alla kan ta del av upplevelsen. Fortfarande får vi höra skräckhistorier om de som i tidiga år blivit ombedda i klassen att låta bli att sjunga efter att läraren testat sångregistret och tonsäkerheten framför hela klassen. Förhoppningsvis är alla dessa test numera bara historier och alla barn idag bjuds in i sångens och musikens härliga värld.

 

Nordisk sångdag 23 mars 2018


En slutsats vi kunde dra är att vårt Nordiska samarbete idag är viktigare än någonsin att körsång stärker känslan av samhörighet och gemenskap mellan människor. Körsång är demokratiskt – alla kan sjunga och det kräver inga stora investeringar. Jag är glad att Nordiska rådets utskott för kunskap och kultur föreslår att Nordiska ministerrådet ska avsätta medel till firandet av Nordens sångdag. Den förseslås firas i hela Norden varje år den 23 mars. En sångdag för hela Norden sätter både fokus och promoverar den nodiska sammanhållningen och ger näring åt den nordiska sångskatten. Allt talar för att vi borde satsa mer på en gemensam nordisk körsångstradition.

 

Britt Lundberg

Nordiska rådets president 2017