Nyårshälsning 2020 från Musik i Norden

Vi i Musik i Norden önskar alla amatörmusikorganisationer och övriga samarbetspartner ett riktigt gott nytt sång- och musikår 2020. Vi hoppas det blir ett bra sång- och musikår med många gemensamma projekt i Norden.

Vi har under 2019 fokuserat på samarbete med Nordiska rådet och att Nordiska rådet är medvetna om vad vi gör och att vi tillsammans kan jobba för amatör musiken i Norden.

Nordiska rådet skall 2020 göra upp nya fleråriga strategier för kultursamarbetet i Norden. Denna gång hoppas Musik i Norden att vi är en av de parter som hörs i de viktiga arbete. Undertecknad har redan diskuterat med regeringstjänstemän i Finland. Det Nordiska kultursamarbetet behöver ha en stor bredd och därför behöver även amatörsången och amatörmusiken vara med i det Nordiska kulturstrategierna de kommande åren.

Vid representantskapsmötet i september 2019 i Linköping utsågs följande styrelse;

Patrik Karlsson (ordf.), Perry Göransson (viceordf.), Steen Finsen (sekr.), Rita H Lystad (medlem) och Carsten Petersen (medlem). Och utanför styrelsen valdes Lau Michelsen till kassör. Styrelsens mandatperiod är 2019-2022.

Vi tackar även de avgående styrelsemedlemmarna Gunilla Stenfors och Lau Michlesen för deras insats för det Nordiska samarbetet.

Under våren 2020 kommer styrelsen att fokusera på nya projekt och dess finansiering samt att göra upp hur vi skall uppnå våra strategier på de kommande tre åren. Önskar ni något av oss? Var i kontakt!

Hemsidan med Kim Hansen som ansvarig har utvecklats med artiklar och annat som är på gång inom sången och musiken vilket vi hoppas inspirerar Er ute på fältet. Vi gör massor i Norden och det är viktigt att vi blir ännu bättre på att dela med oss av de vi gör och då är vår hemsida en bra plattform. Vill du på synlighet? Du får gärna skicka in material till oss som kan tänkas ha ett nordiskt intresse så att vi sedan kan sätta upp det på vår hemsida.

Vi jobbar vidare med att samordna och föra samman nationella och Nordiska amatörmusikorganisationer och även enskilda grupper, man behöver inte alltid resa och långt bort, det går bra att resa i Norden och hitta nya sång- och musikvänner. Att musicera tillsammans är en enorm rikedom.

Nordiska sång- och musikhälsningar
Patrik Karlsson, ordförande

31.12.2019