Formandsbrev

Februar 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nytårshilsen 2016 fra Musik i Norden - MIN

Musik i Norden ønsker alle amatørmusikorganisationer – Godt Nytår

Styrelsens sammensætning

Allerførst vil jeg indlede med at orientere om Styrelsens sammensætning, der består af i alt syv medlemmer:

Carsten Petersen, (Danmark) ordförande, Nordisk Musikunion, NoMU. Patrik Karlsson, (Finland) viceordförande FSSMF. Perry Göransson, (Sverige) styrelsesmedlem NoMU. Lau Michelsen, (Danmark) kassör, Nordisk Sanger Forbund, NSF. Steen Finsen, (Danmark), hjemmesideansvarlig, Foreningen Danske Orkesterdirigenter, NoMU samt Raakel Solvin, styrelsesmedlem (Finland), Nordiskt Damkörs-nätverk, NDN

Lars Grönwall, (Sverige), sekretær, Nordiska Arbetarsångar- och musikerförbundet, NASOM fratrådte sin plads i Styrelsen i perioden. I stedet indtrådte som nyt styrelsesmedlem Nina H. Hernaes, NASOM (Norge),


Takker for samarbejde og indsats

Styrelsen overbringer sin store tak til Lars Grönwall, (Sverige), for hans aldrig svigtende indsats og engagement i det fællesnordiske amatømusiksamarbejde Endvidere har du meget kyndigt og ikke mindst meget professionelt varetaget virket som Styrelsens sekretær gennem mange år – modtag vorestak for utallige timers samarbejde Lars.

Forsamlet til stormøde

Fællessalen på Christiansborg i København dannede rammen for Styrelsens første aktivitet tilbage i januar 2015. Amatørernes Kunst & Kultur Samråd (AKKS) var initiativtager til Visionsforummet ”Mod en fælles vision”. Et forum, hvor over 100 deltagere deltog. Der var deltagelse af bl.a. Danmarks kulturminister Marianne Jelved og flere kulturpolitiske ordførere, og det blev en konstruktiv og vigtig dialogdag, der for alvor var med til at sætte amatørkulturen på dagsordenen.

Dette afspejledes efterfølgende på den politiske netavis, altinget.dk. Umiddelbart efter Visions-forummet udgav AKKS og DATS – landsforeningen for dramatisk virksomhed (amatørteatrene) et meget rost digitalt magasin med en opsamling på dagens debatter. Magasinet kan læses og downloades her: http://akks.dk/udgivelser/boger

Konklusionen fra stormødet

Senere har AKKS og DATS været i kontakt med kulturministeren, der velvilligt har taget opfordringen om at stå i spidsen for udarbejdelse af en egentlig ’national vision for amatørkulturen’. Men et folketingsvalg udsatte arbejdet. Styrelsen i Musik i Norden følger naturligvis nysgerrigt forløbet, og den nye kulturministers ageren.

Udvikle og skabe større synlighed og viden om nordisk amatørmusik

Vi har i Styrelsen henover kalenderåret løbende diskuteret, hvorledes nye metoder til at skabe synlig opmærksomhed på fremtidens fællesnordiske amatørmusiksamarbejde innovativt skal udfordres, hvor den daglige digitale kommunikation fylder mere og mere.Styrelsens sammen-fattende debat og brain-storming medførte følgende interessante synspunkter og muligheder:

  • Vi vil skabe en mulighed for møde/mötesplatser, hvor alle lande beretter om deres aktiviteter. MIN´s medlemsorganisationer skal have mulighed for at afholde møder i deres egne organisationer, på møder, kongresser som MIN arrangerer. Det kan være repræsen-tantskabsmøder, konferencer og lignede.

  • Vi vil i møder med medlemsorganisationerne invitere politikere og embedsmænd. Her tænkes især på kulturministre, nordiske ministre, kulturborgmestre, kulturordførere etc. Dette kunne være særdeles aktuelt, hvis vi afholder en konference om f.eks. Nordisk kultur og nordisk kulturelt samarbejde.

  • Vi vil også inspirere både ministre og øvrige til at deltage i en forsker-konference med f.eks. temaet: Kultur og helsa - kultur og utveckling.

  • Vi arbejder fortsat med nye fællesskabende amatørmusikinitiativer. Nordisk Kulturfond ligesom beslægtede organisationer vil blive beriget med ansøgninger om opnåelse af tilskud, hvor forventningen er at Musik i Norden i 2016 er klar til udarbejdelse på en lang-sigtet fundraising og projektudvikling.

Rekruttering af nye medlemsorganisationer og samarbejdspartnere

For at styrke MIN, har vi gennem hele kalenderåret 2015 sat særligt fokus på at rekruttere tidligere, men også nye medlemsorganisationer til at indmelde sig i MIN-familien, og derigennem skabe nye netværk, udvikle og samarbejde på tværs af den fællesnordiske amatørmusikkulturs mangfoldighed.

Derudover har der været fokus på at udbygge kontakter til andre nordiske aktører i forhold til de politiske samarbejdspartnere og indgåelse af alliancer.

Hjemmesiden

Vores hjemmeside er vores nordiske udstillingsvindue. Det daglige besøgsantal er støt stigende. Hjemmesiden udvikles løbende inden for vores økonomiske formåen. Vi uploader gerne artikler med foto, som kan inspirere. Vi håber alle vil gøre hjemmesiden til 'favorit' på jeres egen computer.

www.musikinorden.net


En opgave hjemmesideansvarlig Steen Finsen i samarbejde med vores eksterne webmaster Kim Hansen i samarbejde løser meget tilfredsstillende. Vi anbefaler at man læser mange af artiklerne og går på opdagelse i menuerne.

Meget, meget spændende aktiviteter weekeenden 16. – 18. september 2016 i Sverige

Tre dage, tre aktiviteter, en for alle og alle for en. Forventes afholdt i Linkøping, Sverige.

MIN afholder sit Representantskabsmøde, der afholdes Svensk Blåsmusikfestival og så sættes der fokus på sundhed ved musikudøvelse med en Hjerneforsknings-konference.
Udover MINs repræsentantskabsmøde er der naturligvis mulighed for, at medlemsorganisationer også kan afholde egne møder. Nærmere detaljeret program følger snarest.

I Styrelsen er vi er fortsat meget optimistiske, når vi både taler om amatørkulturens og amatørmusikkens andel i den kulturpolitiske situation – generationerne fortsætter, vi er kommet for at blive.

Internationalt

Musik i Norden ønsker at styrke sin position, få mere indflydelse og samtidig inddrage erfaringer fra andre organisationer.

Derfor har MIN ansøgt om optagelse i den europæiske amatørmusik og -kulturorganisation AMATEO - http://amateo.info – hvorfra vi afventer nærmere.

Vi har etableret kontakt til FNF – Foreningerne Nordens Forbund - http://ww.fnfnorden.org

Styrelsen for Musik i Norden glæder sig til at tage del i kalenderåret 2016.

Du er velkommen til at videresende denne nytårshilsen til dine bestyrelses- og udvalgsmedlemmer.

Med nordisk musikhilsen

Carsten Petersen

Ordförande

Musik i Norden - MIN