Nordisk sangsymposium 2023www.sangsymposium.com

“Betydningen av sang - for kultur, helse, fellesskap og læring”
https://musikinorden.dk/index.php/172-nordisk-sangsymposium-20-22-september-2023-oslo

Nordisk Videncenter for Amatørmusikhttps://videncenterforamatoermusik.dk/

 

Tekst: Patrik Karlsson

Foto: Pixabay