Musikskoledage 15

SKOLEORKESTRE HAR STOR BETYDNING FOR DE UNGE NU OG SENERE I LIVET!

Vores medlemsorganisation NOMU satte spotlight på skoleorkestrene ved en konference i København den 16. marts 2019. Skoleorkestre er meget vigtige
både for børn, men også for miljøet, atmosfæren og integrationen på skolerne.

Hvordan går det i de forskellige nordiske lande? Hvordan starter man et skoleorkester op? Skal alle børn spille eller skal de testes og de bedste udvælges? Hvordan bliver man en god skoleorkester-dirigent? Det er vigtigt at betragte musik, for musikkens egen skyld - at det er godt for andre fag fx matematik og sprog er et biprodukt! Hvad kan man tilbyde til de unge klassetrin
og hvad til de højere klassetrin?

 

100år
Foreningen NORDEN 100 år

Foreningen NORDEN blev oprettet i skyggen af første verdenskrig i de tre nordiske lande Danmark, Sverige og Norge i april 1919, og indledte hurtigt et fælles arbejde for fredelig sameksistens og fælles politiske mål i Norden under mottoet kendskab giver venskab. Stifterne håbede, at man ved øget samarbejde og forståelse kunne undgå endnu et krigsmareridt. Så det startede som en fredsbevægelse. Senere blev der oprettet foreninger NORDEN i Finland og Island samt i de selvstyrende områder Åland, Færøerne og Grønland.
 
Foreningen NORDENs formål er at styrke og udvikle de nordiske folks samarbejde indadtil og udadtil. Foreningen NORDEN arbejder for øget samarbejde på kryds og tværs af de nordiske landegrænser ved at sætte fokus på skole og uddannelse, information, ungdomsudveksling, venskabsby-samarbejde, jobs, transport, kultur m.m.
 
Nu er der gået 100 år og her i 2019 afholdes der jubilæer i landene. Det sker på alle mulige måder..............
 

 Nordisk Brass Band kursus juni 2019

- for unge musikanter 

For 2. år tilbyr Norges Musikkorps Forbund et nordisk Brass Band kursus.

Dette er en fantastisk mulighed for, at spille sammen med musikanter fra andre nordiske lande.

Kurset tilbyr samspill i brassband og grupper, kammermusikk, solo-undervisning, pianoakkompagnement, huskonserter, musikklære, m.m. Kurset har fokus på samspill, spilleglede, individuell utvikling og selvstendighet, utøvelse og formidling.

Norsk nasjonalt brassbandkurs har eksistert i en rekke år og samler dyktige musikanter i alderen 16 – 21 år. Noen av Norges beste dirigenter og instruktører, bl.a. fra regjerende europamester Eikanger-Bjørsvik, er tilknyttet kurset.

thumbnail kol koret 2

Så findes det sort på hvidt
- det er sundt at synge og spille

Et overblik over forskningen i amatørmusik

Nu findes det sort på hvidt - det er sundt at synge og spille!

En rapportsamling i bogform samler nu en stor del af den eksistererende forskning med titlen 'Mod mere viden om amatørmusikken.'

'Mod mere viden om amatørmusikken' giver et overblik over forskningen i amatørmusik indenfor især
well-being og sundhed.

Rapporten er udarbejdet med tilskud fra Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik i Danmark,
og er den første fase mod meget mere viden om amatørmusikken.

Læs et webmagasin fra konferencen her

Læs bogen her

Læs mere om AKKS her

thumbnail 30-31 OrkesterEfterskolen Holstebro 6 - rev

Folkemusik lokker nordiske unge på efterskole i Holstebro

Tre fonde støtter en stribe folkemusikcamps i Holstebro, som skal få nordiske unge til at få smag for det danske efterskolesystem.

Danmarks eneste orkesterefterskole har gennem 14 år haft mange udenlandske elever, men næsten ingen fra de andre nordiske lande. Den skævhed skal et nyt initiativ nu rette op på. OrkesterEfterskolen i Holstebro arrangerer i næste skoleår to kortere nordiske folkemusikcamps, hvor elever og gæstelærere fra blandt andet Sverige og Finland kan deltage. Senere udvides med Norge og Island.

Meningen er at præsentere efterskolesystemet i Danmark for unge fra Norden og dermed måske få dem til at tage et helt år i Holstebro. Her har OrkesterEfterskolen allerede oprettet en ny linje for nordisk folkemusik og ansat violinisten Elisabeth Dichmann til at undervise. Hun er konservatorieuddannet i folkemusik.

SvenskBlåsmusik1100 aktive blåsare og 30 orkestre skabte glæde i Linköping

Også i år afholdtes Svensk Blåsmusikfestival. Det var i Linköping, og festivalen spredte sig over hele byen. Linköping ligger i Östergötland, som er kendt for at have et meget rigt blåsmusikliv.

Der var mange aktiviteter i Linköping Konsert & Kongress hus, som med sin store koncertsal og mange mindre lokaler,

cafeer etc. er velegnet som base for et sådant stort arrangement. Der var torg/torvekoncerter, parader/bymarcher, stort Tattoo i Linköping Saab Arena med mange garder, som viste hvad de kunne, og koncert i Domkyrkan.

 

resound1


RE:SOUND - forskningskonference om hörelsen

Musik i Norden arrangerede i samband med sin medlemsorganisation NOMU - Nordisk Orkestermusik
Union, Kulturens Bildningsverksamhet og Kungliga
Musikhögskolan i Stockholm en forskningskonference om HØRELSEN.

Mange videnskabelige temaer blev behandlet. Her var foredrag om tinnitus, om det at leve med tinnitus, hvordan man indretter akustisk ideelle lokaler til musikudøvelse, hørekontrol på studenter, lydmålinger ved offentlige arrangementer, og der var gode mini-koncerter og udstillere, der præsenterede og informerede
om deres produkter i relation til hørelse og helse.

Læs sammendrag/återblick om RE:SOUND forskningskonferencen

 

Musikeres hjerne er mere effektiv!

Ny forskning viser, at musikeres (og tosprogedes) hjerner
har lettere ved at udføre kognitive opgaver end andres, når
det
gælder opgaver for den krævende arbejdshukommelse.

En canadisk forskningsrapport dokumenterer, at musik-
undervisning
og tosprogethed styrker arbejdshukommelsen.

I et forsøg, der involverer musikere, der kun taler et sprog,
tosprogede ikke-musikere samt en kontrolgruppe med

et-sprogede ikke-musikere, er konklusionen, at .......

Læs mere: Musikeres hjerne

 

Flyver folkemødet v4 M651Har amatørmusikken en fremtid?

Dette vigtige emne sættes på agendaen på Folkemødet på Bornholm.

Bl.a. deltager den danske kulturminister Mette Bock og forsker i musik
og folkesundhed Lars Ole Bonde i debatten.

musikfestSvensk Blåsmusikfestival 2018

Vi hälsar alla varianter av blåsorkestrar välkomna till Linköping:


Symfoniska blåsorkestrar, Brassband, Storband, Brunnsorkestrar
och andra blåsensembler.

 

 

resound1NOMU har valgt ny styrelse - og er klar til fremtiden

MIN-medlemmet NOMU har på sit repræsentantskabsmøde den 11.3.2018 i Stockholm i NOMU-medlemmet RUMs kontor på Skeppsholmen valgt ny styrelse med 6 nordiske lande repræsenteret. Det højeste antal i mange år.

Dagen før afholdtes på Den Kungliga Musikhögskola (KMH) en forskningskonference med 70 deltagere i samband MIN, NOMU, KMH og Kulturens bildningsverksamhet. Mange fantastiske foredrag og musikindslag. Konferencen blev filmet. Mere om konferencens temaer senere.

Læs mere: NOMU

 

lutteRe:Sound – en dag för dig och alle musikers hörsel

Forskningskonference om hörsel, tinnitus og akustik

Lördag 10. mars på Kungliga Musikhögskolan i Stockholm.
 
 
 

kort1

 

Hvem er Musik i Norden?
- et hurtigt overview

 

I forbindelse med møder i Nordisk Råd har ordförande Patrik

Karlsson udarbejdet en PowerPoint-præsentation om Musik
i Norden - MIN.

 

Heri gennemgås de vigtigste hovedpunkter fx

- hvem er vi

- hvad er MINs formål/uppgift

- hvad gör vi

                                                   - MINs önskemål

- lidt om den kommende Årets Sangdag i Norden

 

Se præsentationen her: http://musikinorden.dk/index.php/bibliotek

 

 

MUSIK I NORDEN
er en samarbejds- og
paraplyorganisation for
amatørmusikorganisationer
i Norden.
www.musikinorden.dk

spilleGLÆDE     KOR

Website   SangGlæde

netværk  SAMARBEJDE

CON AMORE     Damkör

  Mandskor   ungdom

Orkester    FORENING

BLANDAD KÖR  Nyheder

KULTURpolitik   Norden   

       DirigentUddannelse

Musikalsk fødekæde

              FORSKNING i AMATØRMUSIK

Bygarde      Musikkorps              udvikling  
SYMFONIORKESTER
           Internationalt 
       
BIG BAND

POLITISKE INITIATIVER

         VIDENdeling

      BRASS BAND

information   BARNKÖR

    KAMMERMUSIK

       ErfaringsUdveksling

NORDISK VIDENCENTER FOR AMATØRMUSIK vil fremme forskningen inden for amatørmusikkens betydning for og indflydelse på den enkelte. 
Dette i en samfunds-kontekst med fokus på sociale, psykologiske, kreative og helbreds-mæssige aspekter.
Se mere på www.
videncenterforamatoermusik.dk