The Nordic - Baltic Choral Festival
 The Nordic - Baltic Choral Festival will take place from 25 to 28 June 2015,
in Riga and different regions of Latvia.
 
 
 
 

 Kulturministeren klar til visionsforum

Den 21. januar 2015 inviterer AKKS og DATS til et visionsforum på Christiansborg med fokus på den danske amatørkultur. Visionsforummet er det første af sin art i Danmark, og kulturminister Marianne Jelved deltager også i debatten.

 

 

 

Ny europæisk organisation for harmoniorkestre

Lørdag d. 25. oktober så Europa endnu en musikalsk organisation. Det drejer sig om European Competition for Wind Orchestras, ECWO. Organisationens eneste formål er at skabe og være med til at afholde et europæisk mesterskab for harmoniorkestre; en slags harmoniorkestrenes svar på Brass Band-verdenens europæiske organisation EBBA.

 

Ny kulturstrategi for Socialdemokratiet

”Kultur er stadig velfærd” hedder Socialdemokraternes nye strategi for kulturen, der er udfærdiget af partiets kulturudvalg med kulturordfører Troels Rasmussen i spidsen. Strategien bygger videre på Socialdemokraternes strategi fra 2007 ”Kultur er velfærd”, men der er et øget fokus på folkeskolens og breddekulturens rolle - og det er godt nyt for amatørkulturen!

 

Kammerkoret Camerata sang for Dronningen

Når man er sanger i Kammerkoret Camerata, sker det ofte, at man får æren af at synge for de kongelige. Denne gang fik koret lov til at synge for Hendes Majestæt Dronning Margrethe, der i sin egenskab af at være protektor for Sofieskolen i Bagsværd, lykønskede skolen med dens 50 års jubilæum.

 

Grundtvig 231 år – og fortsat spillevende!

Grundtvig! Denne vulkan af energi, denne kæmpe i dansk forfatterskab, denne inspirator til højskolebevægelsen og meget mere har haft fødselsdag igen. Født 8. september 1783 og siden nærmest udødelig.

 

 

Orkester Norden i Danmark

Så er startskuddet gået til den danske værtsperiode for Orkester Norden. Et nordisk talentudviklingsprojekt for unge klassiske musikere mellem 15 og 25 år, der bl.a. er støttet af Nordisk Ministerråd. De næste 5 år vil projektet for første gang have et dansk hjemsted, nemlig ”Musikkens Hus” i Aalborg.

 

 

Sankt Annæ -

Hvem kan levere et både 40 års pigekors- og et 90 års drengekors-jubilæum samme år? Hvem leverer gode amatør- og professionelle sangere og musikere til det danske musikliv år efter år? Sankt Annæ Gymnasium (SAG) har i mange år uddannet børn på et musikalsk højt plan.

 

Hørelsen skal vare hele livet

Vigtigheden af at forebygge høreskader som musiker, kan man ikke understrege nok. Ny forskning viser, at alle musikere uanset instrument har brug for at passe bedre på hørelsen. Høreproblemer kommer bl.a. fra deres eget instrument samt høj lyd for længe ad gangen. Så både klassiske og rytmiske musikere og musikundervisere kan få lidelser som tinnitus og hyperacusis.

 

 

Når musik bliver en plage

Jeg er ved at oprette en forening til beskyttelse af uskyldige borgere imod lyd i det offentlige og private rum. Restauranter, cafeer, telefonkøer, tankstationer, lægetelefoner, 7-Eleven butikker. Overalt,”harcelerede jazzmusikeren Carsten Dahl for nylig på sin Facebook-profil. Udmeldingen affødte en heftig debat i tråden under teksten – både for og imod foreningen.

 

Ulf-Nordlund-med-elever

 En ildsjæl og orkestermager med visioner

 

Hvis man lavede en rangliste over de personer, som har startet flest skoleorkestre op i Danmark, vil navnet Ulf Nordlund uden tvivl være at finde helt i toppen – ca.8 skoleorkestre er det blevet til siden 60'erne.

 

 

 Up-to-date charter for samspillet a

I 2001 blev der udarbejdet et såkaldt charter for samspillet mellem det frivillige Danmark og det offentlige. Nu er det 13 år gamle charter fornyet i forhold til den virkelighed, der er gældende i dag:

 

 

 

Værs´go! - 73 ideer til et mere aktivt amatørmusikliv.

Hvad orkestre, musikskoler og orkesterorganisationer kan gøre sammen og hver for sig, for at få flere af de dygtige unge, der forlader musikskolerne, til at fortsætte deres aktive musikliv i et af landets mange amatørorkestre. Det har længe været et stort spørgsmål: Hvor går musikskoleeleverne hen, når de går ud?

 

MUSIK I NORDEN
er en samarbejds- og
paraplyorganisation for
amatørmusikorganisationer
i Norden.
www.musikinorden.dk

spilleGLÆDE     KOR

Website   SangGlæde

netværk  SAMARBEJDE

CON AMORE     Damkör

  Mandskor   ungdom

Orkester    FORENING

BLANDAD KÖR  Nyheder

KULTURpolitik   Norden   

       DirigentUddannelse

Musikalsk fødekæde

              FORSKNING i AMATØRMUSIK

Bygarde      Musikkorps              udvikling  
SYMFONIORKESTER
           Internationalt 
       
BIG BAND

POLITISKE INITIATIVER

         VIDENdeling

      BRASS BAND

information   BARNKÖR

    KAMMERMUSIK

       ErfaringsUdveksling

NORDISK VIDENCENTER FOR AMATØRMUSIK vil fremme forskningen inden for amatørmusikkens betydning for og indflydelse på den enkelte. 
Dette i en samfunds-kontekst med fokus på sociale, psykologiske, kreative og helbreds-mæssige aspekter.
Se mere på www.
videncenterforamatoermusik.dk