Islands nationaldag

Islands Nationaldag, som på islandsk hedder 
Þjóðhátíðardagurinn, fejres den 17. juni hvert år, efter at Island løsrev sig fra personalunionen med Kongeriget
Danmark i 1944.

Da Islands unionsaftale med Danmark udløb i 1943, kunne man ikke indgå nye unionsaftaler på grund af Tysklands besættelse af Danmark, hvilket Island benyttede til at erklære sig selvstændig republik i 1944.

Datoen den 17. juni valgtes, fordi den islandske selvstæn-dighedsforkæmper Jón Sigurðsson blev født på denne dag.

Fejringen foregår traditionelt med en parade gennem hvert byområde med et hornorkester i forgrunden. Ryttere på islandske heste går ofte forud for orkestret, og flagbærere fra den islandske spejder-bevægelse følger traditionelt efter orkesteret. Efter paraden holdes der taler.

 

Grønlands nationaldag 35 år

 

Grønlands 1. Nationaldag blev fejret den 21. juni 1985, hvor Grønland samtidig fik sit eget flag.

Den 21. juni fester hele landet  Sang, folkedragter, kaffemik og underholdning fylder dagen.

Det var på denne dato, at Grønland i 2009 fik selvstyre. Derudover er den 21. juni årets længste dag, dvs. sommersolhverv.

 

 

Hold i gang i den musikalske aktiviteten!


I disse krevende tider er det viktig å holde i gang den musikalske aktiviteten. I og med at man har redusert mulighet for å treffes, har NMF i Norge laget en liste med tips til hvordan korps kan opprettholde aktiviteten når vanlige øvelser ikke kan gjennom-føres. Tipsene kan også være relevant for andre ensembler som kor og orkester.

Ved å tenke kreativt, løsningsorientert og mobilisere sammen, kan vi opprettholde engasjement, øving, samhold og positiv omdømme-bygging av det å delta i en musikkaktivitet. Noen starter nå opp igjen med fysiske øvelser med spesielle forholdsregler, men det vil likevel være behov for å tenke på alternative måter å holde aktiviteten…. I GANG. Se eksempler her:

Orkester Norden - de unges symfoniorkester i Norden

 

korbilledOrkester Norden er et enestående tilbud til unge musikere fra de nordiske og baltiske lande. Ofte går de på et musikkonservatorium, men vigtigst - at de er kommet langt med deres instrumentale uddannelse, da de skal spille i et symfoniorkester med et interessant og udfordrende repertoire.

Hele ideen til Orkester Norden kom for ca. 25 år siden, og den første dirigent var den nu legendariske finske Esa-Pekka Salonen. Orkester Norden ønsker, at unge skal mødes om musikken, og her få input fra komponister og højtuddannede musikere. Der fokuseres også på de unges karriere-muligheder, og orkesterdeltagelsen skal give mulighed for musikalsk udvikling og generel dannelse. Orkester Norden vil selvfølgelig også studere den nordiske musik - både gammel og ny musik.

 


Nyårshälsning 2020 från Musik i Norden

Vi i Musik i Norden önskar alla amatörmusikorganisationer och övriga samarbetspartner ett riktigt gott nytt sång- och musikår 2020. Vi hoppas det blir ett bra sång- och musikår med många gemensamma projekt i Norden.

Vi har under 2019 fokuserat på samarbete med Nordiska rådet, och att Nordiska rådet är medvetna om vad vi gör, och att vi tillsammans kan jobba för amatör musiken i Norden.

Nordiska rådet skall 2020 göra upp nya fleråriga strategier för kultursamarbetet i Norden. Denna gång hoppas Musik i Norden att vi är en av de parter som hörs i de viktiga arbete. Undertecknad har redan diskuterat med regeringstjänstemän i Finland. Det Nordiska kultursamarbetet behöver ha en stor bredd och därför behöver även amatörsången och amatörmusiken vara med i det Nordiska kulturstrategierna de kommande åren.

 

Færøerne viser vejen - ny musikskole til 100 millioner

 

En af MIN - Musik i Nordens medlemmer, NOMU - Nordisk Orkestermusik Union,
har afholdt møder den 15.-16. november 2019
i Thorshavn på Færøerne.

Det er en tradition at rotere rundt i de forskellige lande, når der skal holdes medlems-,
styrelses- og repræsentantskabsmøder.

 

 

 

 

Svenska Mästerskap för Blåsorkestrar 2019

Foto af Patrik Linkping
Svenska Mästerskap för Blåsorkestrar 2019! Sådan lød invitationen til en af mange aktiviteter i Svensk Blåsmusikfestival 12.-15. september 2019 i Linköping. Hele byen var aktiv – der var Brass Band koncert i domkirken, harmoniorkester/blåsorkesterkoncerter, Massed Band koncert og musikgudstjenester, Sveriges-mesterskaber for harmoniorkestre, bymarcher og tattoo. Over 1100 musikere (i alle aldre) og 35 orkestre deltog. Et særkende ved den svenske blæseorkester-tradition er de mange nationale organisationer, der har orkestre.

Verdens ældste ungdomsgarde og stadig ung - 175 år

Tivoli-Garden i København har travlt i 2019. Jubilæumsåret begyndte med en nytårskur i Tivolis Koncertsal i januar, hvor også nyheden om Tivoli Musikskole, der er åben for alle, blev offentliggjort. Foruden de ugentlige parader og Plæne-koncerter optræder Tivoli-Garden tre gange i Tivolis Koncertsal: 13. maj, 13. juni og så den store jubilæumskoncert den 17. august. Den 31. august, Georg Carstensens fødselsdag, går Den Kongelige Livgarde, Tivoli-Garden og ’veteraner’ fra Tivoli-Garden i parade fra Rosenborg til Tivoli.

Tivoli-Gardens historie begynder i 1844, hvor en flok drenge engageres af Tivolis stifter, Georg Carstensen, til at fungere som æresvagt på særlige festdage.

 

Musik i Nordens repræsentantskabsmøde 14.-15.9.2019

MIN - Musik i Nordens repræsentantskabsmøde 14.-15.9.2019 afholdes i Linköping i Sverige.

Vi afholder mødet i forbindelse med Svensk Blåsmusikfestival, så vi alle kan nyde den store aktivitet, og tage pulsen på musiklivet.

 

 

 

Svensk Blåsmusikfestival 12.-15. september 2019

Invigningskoncert, uppmarsch, massedband koncert, kirkekoncerter, blåsorkestertävlingar/konkurrencer i 3 divisioner, parader/bymarcher, festkoncert og tattoo - alt dette kan du opleve i Linköping.

Linköping står i musikkens tegn den 12.-15. september 2019.

Det er 22. gang at Svensk Blåmusikfestival afholdes. Første gang var i 1998 i Jönköping, og byen har lagt rum til og været værtsby i mange år. Senere flyttedes Svensk Blåsmusikfestival – Swedish International Festival of Wind Music  - til Linköping. Hvert år samler festivalen mange blåsorkestrar med ca. 1000 deltagende musikanter.

 

 

 

lungekor


Lungekor - KOL-kor

600.000 mennesker i Danmark har en kronisk lungesygdom, og problemer med vejrtrækningen. De er i alle aldre. 100.000 børn har iflg. den danske Lungeforening astma.

Så det er store udfordringer mange står over for. Heldigvis er der en stærk bevægelse i gang med at styrke vejrtrækningen gennem at synge i kor.

Og der er et ph.d-forskningsprojekt i gang, der foreløbig tyder på, at det at synge i kor er et meget stærkt supplement til fysisk træning.

 
 


DANNEBROG - DET DANSKE FLAG FYLDER 800 ÅR

Det danske flag fylder år 800 år. Legenden eller sagnet siger, at under et slag mellem danskere og estere ved Lyndanise i det nuværende Tallinn, faldt et banner ned fra himlen den 15. juni 1219. Det var et rødt flag med et hvidt kors. Det har været danskernes mærke siden da.

Det er en legende der fylder 800 år, og det er blevet en integreret del af danskernes flagtradition. Man har dog ikke kunnet finde det oprindelige flag!

 

Faeroesk FlagDET FÆRØSKE FLAG Merkið FYLDER 100 ÅR

I år er det 100 år siden det færøske flag blev hejst første gang, som er den 22. juni 1919. I Danmark festligholdes dette ved at syv smukke træskibe fra Færøerne fortøjes ved kajen, Nordatlantens Brygge, hvor man fejrer det færøske flag Merkið (Mærket).

Modellerne til forslag til flaget var det norske og islandske flag. Norge og Island betragtedes som Færøernes nærmeste brødrenationer. Disse flag indeholder farverne hvid, rød og blå, og eftersom det norske flag har rød dug mens det islandske har blå, måtte det færøske så have hvid dug ......

 

MUSIK I NORDEN
er en samarbejds- og
paraplyorganisation for
amatørmusikorganisationer
i Norden.
www.musikinorden.dk

spilleGLÆDE     KOR

Website   SangGlæde

netværk  SAMARBEJDE

CON AMORE     Damkör

  Mandskor   ungdom

Orkester    FORENING

BLANDAD KÖR  Nyheder

KULTURpolitik   Norden   

       DirigentUddannelse

Musikalsk fødekæde

              FORSKNING i AMATØRMUSIK

Bygarde      Musikkorps              udvikling  
SYMFONIORKESTER
           Internationalt 
       
BIG BAND

POLITISKE INITIATIVER

         VIDENdeling

      BRASS BAND

information   BARNKÖR

    KAMMERMUSIK

       ErfaringsUdveksling

NORDISK VIDENCENTER FOR AMATØRMUSIK vil fremme forskningen inden for amatørmusikkens betydning for og indflydelse på den enkelte. 
Dette i en samfunds-kontekst med fokus på sociale, psykologiske, kreative og helbreds-mæssige aspekter.
Se mere på www.
videncenterforamatoermusik.dk