Finland 100 år

findland

Finland har fejret 100 års-jubilæet af den finske stats grundlæggelse med mange arrangementer hele 2017 forskellige steder i Suomi Finland, og dette kulminerer på selvstændighedsdagen den 6.12.2017.

 

 

 

ARTS TAKE PART skudt i gang

susanfaza

MUSIK I NORDEN er medlem af AMATEO, og her er sidste nyt fra AMATEOs viceordförande:

I marts 2017 fik det europæiske netværk for amatørkultur, AMATEO, netværkstilskud fra EU’s Creative Europe program og i dagene fra den 28. – 30. oktober, blev det så omsider tid til projektets første partnermøde i Utrecht i Holland. Og hvad der engang var drømme, var med et blevet til virkelighed. På mødet fik projektets mange partnerne således for første gang lejlighed til, at se hinanden i øjnene.

 

Vi borde satsa på en gemensam nordisk körsångstradition!

brittBritt Lundberg, Nordiska Rådets president, har sendt MIN sin vision for en nordisk körsangstradition:

 

Att Norden växer i betydelse och upplever en renässans kan bero på att den nordiska modellen väcker alltmer intresse utanför Norden. Vi underhåller vår gemenskap genom att ständigt arbeta för att finna lösningar för en gemensam arbets- och utbildningsmarknad och vi strävar mot lösningar så att vi ska kunna flytta, pendla och starta företag på ett smidig sätt i hela Norden utan att förlora våra sociala förmåner. Vår gemensamma syn på bl. a välfärd, jämställdhet, och demokrati svetsar oss samman.

 

Musik i Norden möter Nordiska Rådets udvalg/utskott för kunskap och kultur


patric3Ordförande för Musik i Norden, Patrik Karlsson (undertecknad), hade den äran att få träffa Nordiska Rådets utskott/udvalg för kunskap och kultur, den 31.10.2017 på Utskottets möte på Riksdagshuset i Helsingfors, Finland.

På mötet redogjorde undertecknad för vår organisation, dess historia och vår uppgift och även våra målsättningar för de kommande åren.

 

 Nordisk Råds præsident og MINs formand har haft møde

patrickDen 24.10.2017 träffades Musik i Nordens ordförande Patrik Karlsson Nordiska Rådets President Britt Lundberg på riksdaghuset i Helsingfors för en diskussion. 

Vi förde en bra diskussion om MIN:s roll i Norden och vad vi har för mål med vår verksamhet. Amatörernas betydelse lyftes fram. Vi diskuterade även konkreta saker som kommer att föras vidare när undertecknad kommer att träffa Nordiska Rådets utskott (udvalg) för kunskap och kultur nästa vecka.

Senere kommer mer info her på vår hemsida om det mötet.

                                                  Patrik Karlsson, Ordförande MIN

Nordisk Råd vil mødes med MUSIK I NORDEN

nordisksamarbejd2017

Der er nu aftalt 2 møder mellem henholdsvis MIN og Nordisk Råds udvalg for kundskab og kultur og Nordisk Råds præsident i oktober i Helsingfors, Finland, hvor MIN vil fremlægge sin vision for amatørmusikken i Norden, og den vigtige rolle amatørmusikken spiller. Vi glæder os meget til resultatet heraf.

NomuEuropæiske musikorganisationer

MUSIK I NORDENs orkestermedlem NOMU har begyndende kontakt til nogle interessante europæiske organisationer inden for forskellige besætningsformer etc. Der findes bl.a. organisationer for Brass Band, harmoniorkestre, stryge- og symfoniorkestre samt Tidlig Musik.

Her er en liste:

EBBA – European Brass Band Association - http://www.ebba.eu.com/
ECWO -
European Championship for Wind Orchestras - http://ecwo.eu/
EOFed -
European Orchestra Federation - http://eofed.org/
CISM - Confédération Internationale des Sociétés Musicales - http://www.cism-online.com/
REMA - Early Music in Europe - http://www.rema-eemn.net/

amateologo

AMATEO - the European network

AMATEO er MUSIK I NORDENS europæiske paraplyorganisation med 32 medlemmer i 14 forskellige europæiske lande. Målet for AMATEO er at udveksle viden, finde samarbejdspartnere, synliggøre amatørkulturen overfor EU og udvikle den. EUs kulturelle program - Creative Europe - har bevilget penge til et 4-årigt projekt med 5 aktivitetsområder fx kommunikation og uddannelse. Projektleder er nu ansat til at lede projektet fremad i samarbejde med AMATEOs formand og kontor i Belgien.

 

Læs mere: AMATEO                       

 

NomuNordisk Orkestermusik Union - nyt navn

En af MINs medlemsorganisationer har skiftet navn. Det har NOMU besluttet for at tydeliggøre, at man er en nordisk organisation for orkesterorganisationer.
NoMU hedder nu NOMU og Nordisk Musik Union hedder nu Nordisk Orkestermusik Union. Herved er det også blevet tydeligere, at MIN - MUSIK I NORDEN er en paraplyorganisation for alle kor- og orkesterorganisationer i Norden.

Nyårshälsning 2017 från Musik i Norden

 

Vi i Musik i Norden önskar alla amatörmusikorganisationer ett riktigt gott nytt sång och musik år. Vi hoppas det blir ett framgångsrikt år i sångens och musikens tecken.

Styrelsen har fått en liten annan sammansättning än i fjol. Vi tackar Raakel Solvin och Nina H Hernaes förderas tid och deras insats för MIN samt även tidigare ordförande Carsten Petersen.

Styrelsen fram till 2019 har följande sammansättning:

 

Kulturerfaringer fra den vestnordiske udkant

I forbindelse med det nordiske pilotprojekt ”ARNE – Arts and Culture on the Nordic Edge”, er der nu udgivet et engelsksproget kompendium, der samler op på de gode erfaringer de 9 deltagende organisationer hver især har gjort sig i forhold til at gennemføre kunst og kulturprojekter i tyndt befolkede områder i Vestnorden.

Musik er godt for børn og unges udvikling

Musik I Norden - MIN - satte ved en forskningskonference i Linköping i september fokus på musikkens betydning for børn og unges udvikling. Fire forskere og professorer fortalte om den eksisterende forskning. Samtidig klingede byen fra Svensk Blåsmusikfestival.

 

 

kultur

Forskningskonference om om musikens betydelse för barn och ungas utveckling!

 

Människan är inte där hennes skor står,

utan där hennes drömmar finns”

 

MUSIK I NORDEN
er en samarbejds- og
paraplyorganisation for
amatørmusikorganisationer
i Norden

spilleGLÆDE     KOR

Website   SangGlæde

netværk  SAMARBEJDE

CON AMORE     Damkör

  Mandskor   ungdom

Orkester    FORENING

BLANDAD KÖR  Nyheder

KULTURpolitik   Norden   

       DirigentUddannelse

Musikalsk fødekæde

              FORSKNING i AMATØRMUSIK

Bygarde      Musikkorps              udvikling  
SYMFONIORKESTER
           Internationalt 
       
BIG BAND

POLITISKE INITIATIVER

         VIDENdeling

      BRASS BAND

information   BARNKÖR

    KAMMERMUSIK

       ErfaringsUdveksling

NORDISK VIDENCENTER FOR AMATØRMUSIK vil fremme forskningen inden for amatørmusikkens betydning for og indflydelse på den enkelte. 
Dette i en samfunds-kontekst med fokus på sociale, psykologiske, kreative og helbreds-mæssige aspekter.
Se mere på www.
videncenterforamatoermusik.dk