musikfestSvensk Blåsmusikfestival 2018

Vi hälsar alla varianter av blåsorkestrar välkomna till Linköping:


Symfoniska blåsorkestrar, Brassband, Storband, Brunnsorkestrar
och andra blåsensembler.

 

 

resound1NOMU har valgt ny styrelse - og er klar til fremtiden

MIN-medlemmet NOMU har på sit repræsentantskabsmøde den 11.3.2018 i Stockholm i NOMU-medlemmet RUMs kontor på Skeppsholmen valgt ny styrelse med 6 nordiske lande repræsenteret. Det højeste antal i mange år.

Dagen før afholdtes på Den Kungliga Musikhögskola (KMH) en forskningskonference med 70 deltagere i samband MIN, NOMU, KMH og Kulturens bildningsverksamhet. Mange fantastiske foredrag og musikindslag. Konferencen blev filmet. Mere om konferencens temaer senere.

Læs mere: NOMU

 

lutteRe:Sound – en dag för dig och alle musikers hörsel

Forskningskonference om hörsel, tinnitus og akustik

Lördag 10. mars på Kungliga Musikhögskolan i Stockholm.
 
 
 

kort1

 

Hvem er Musik i Norden?
- et hurtigt overview

 

I forbindelse med møder i Nordisk Råd har ordförande Patrik

Karlsson udarbejdet en PowerPoint-præsentation om Musik
i Norden - MIN.

 

Heri gennemgås de vigtigste hovedpunkter fx

- hvem er vi

- hvad er MINs formål/uppgift

- hvad gör vi

                                                   - MINs önskemål

- lidt om den kommende Årets Sangdag i Norden

 

Se præsentationen her: http://musikinorden.dk/index.php/bibliotek

 

 

FSSMF Logo 2015FSSMF - Finlands svenska sång- och musikförbund - NYT MEDLEM

Finlands svenska sång- och musikförbund (FSSMF) är en samlande organisation för musikintresserade finlandssvenskar aktiva i körer, orkestrar och andra grupper. Antalet vuxna medlemmar är ca 3800. Inom FSSMF finns blandade körer, manskörer, damkörer, blåsorkestrar, stråkorkestrar, ensembler och sång- och musikgrupper som består av barn och ungdomar. 
 
FSSMF är grundat 1929, av de lokala sång- och musikförbunden i Svenskfinland.
 

Læs mere: http://www.fssmf.fi/start/

logofsd

FSD - Finlands Svenska Damkörsförbund - NYT MEDLEM

Finlands Svenska Damkörsförbund (FSD) är de finlandssvenska damkörernas organisation. Förbundet har 25 medlemskörer med sammanlagt ca 750 sångare. Körerna är utspridda över hela Svenskfinland.

 

Læs mere: https://www.fsd.fi/hem/

 

professions-2065271 1280

Dirigentuddannelse for orkesterdirigenter

 

I de nordiske lande er der forskellige tilbud om uddannelse til orkesterdirigenter. MUSIK I NORDEN - MIN - og Nordisk Orkestermusik Union - NOMU - ser det som en vigtig opgave, at der bliver uddannet flere dirigenter. Denne lille artikel fokuserer kun/endast på orkestrene. Korlivet har også dirigentkurser, og de fremgår af den samlende oversigt her: http://musikinorden.dk/index.php/15-dirigent/72-dirigentuddannelser

 

 

 

ECWO logoEuropean Championship for Wind Orchestras 26.5.2018

ECWO - den europæiske organisation for harmoniorkestre - afholder sin næste konkurrence i

                                                                                  Bruxelles den 26. maj 2018

                                                          Her vil man kunne se og høre den næste European Champion!

 

 

nytaar

Nyårshälsning 2018

 

Vi i Musik i Norden önskar alla amatörmusikorganisationer ett riktigt gott nytt sång- och musikår 2018. Vi hoppas det blir ett bra år med många gemensamma projekt i Norden.

 

 

Folkemøde på Bornholm 14. - 17. juni 2018                                                                      

Hvert år mødes tusinder af mennesker på Bornholm i byen Allinge. Folkemødet i Allinge er en unik platform med åbne debatter, hvor politikerne møder borgere, interesseorganisationer og foreninger under uformelle former på Bornholm.

 

 

Finland 100 år

findland

Finland har fejret 100 års-jubilæet af den finske stats grundlæggelse med mange arrangementer hele 2017 forskellige steder i Suomi Finland, og dette kulminerer på selvstændighedsdagen den 6.12.2017.

 

 

 

ARTS TAKE PART skudt i gang

susanfaza

MUSIK I NORDEN er medlem af AMATEO, og her er sidste nyt fra AMATEOs viceordförande:

I marts 2017 fik det europæiske netværk for amatørkultur, AMATEO, netværkstilskud fra EU’s Creative Europe program og i dagene fra den 28. – 30. oktober, blev det så omsider tid til projektets første partnermøde i Utrecht i Holland. Og hvad der engang var drømme, var med et blevet til virkelighed. På mødet fik projektets mange partnerne således for første gang lejlighed til, at se hinanden i øjnene.

 

Vi borde satsa på en gemensam nordisk körsångstradition!

brittBritt Lundberg, Nordiska Rådets president, har sendt MIN sin vision for en nordisk körsangstradition:

 

Att Norden växer i betydelse och upplever en renässans kan bero på att den nordiska modellen väcker alltmer intresse utanför Norden. Vi underhåller vår gemenskap genom att ständigt arbeta för att finna lösningar för en gemensam arbets- och utbildningsmarknad och vi strävar mot lösningar så att vi ska kunna flytta, pendla och starta företag på ett smidig sätt i hela Norden utan att förlora våra sociala förmåner. Vår gemensamma syn på bl. a välfärd, jämställdhet, och demokrati svetsar oss samman.

 

slide1

MUSIK I NORDEN
er en samarbejds- og
paraplyorganisation for
amatørmusikorganisationer
i Norden.
www.musikinorden.dk

spilleGLÆDE     KOR

Website   SangGlæde

netværk  SAMARBEJDE

CON AMORE     Damkör

  Mandskor   ungdom

Orkester    FORENING

BLANDAD KÖR  Nyheder

KULTURpolitik   Norden   

       DirigentUddannelse

Musikalsk fødekæde

              FORSKNING i AMATØRMUSIK

Bygarde      Musikkorps              udvikling  
SYMFONIORKESTER
           Internationalt 
       
BIG BAND

POLITISKE INITIATIVER

         VIDENdeling

      BRASS BAND

information   BARNKÖR

    KAMMERMUSIK

       ErfaringsUdveksling

NORDISK VIDENCENTER FOR AMATØRMUSIK vil fremme forskningen inden for amatørmusikkens betydning for og indflydelse på den enkelte. 
Dette i en samfunds-kontekst med fokus på sociale, psykologiske, kreative og helbreds-mæssige aspekter.
Se mere på www.
videncenterforamatoermusik.dk