Færøerne viser vejen - ny musikskole til 100 millioner

 

En af MIN - Musik i Nordens medlemmer, NOMU - Nordisk Orkestermusik Union,
har afholdt møder den 15.-16. november 2019
i Thorshavn på Færøerne.

Det er en tradition at rotere rundt i de forskellige lande, når der skal holdes medlems-,
styrelses- og repræsentantskabsmøder.

 

 

 

 

Svenska Mästerskap för Blåsorkestrar 2019

Foto af Patrik Linkping
Svenska Mästerskap för Blåsorkestrar 2019! Sådan lød invitationen til en af mange aktiviteter i Svensk Blåsmusikfestival 12.-15. september 2019 i Linköping. Hele byen var aktiv – der var Brass Band koncert i domkirken, harmoniorkester/blåsorkesterkoncerter, Massed Band koncert og musikgudstjenester, Sveriges-mesterskaber for harmoniorkestre, bymarcher og tattoo. Over 1100 musikere (i alle aldre) og 35 orkestre deltog. Et særkende ved den svenske blæseorkester-tradition er de mange nationale organisationer, der har orkestre.

Verdens ældste ungdomsgarde og stadig ung - 175 år

Tivoli-Garden i København har travlt i 2019. Jubilæumsåret begyndte med en nytårskur i Tivolis Koncertsal i januar, hvor også nyheden om Tivoli Musikskole, der er åben for alle, blev offentliggjort. Foruden de ugentlige parader og Plæne-koncerter optræder Tivoli-Garden tre gange i Tivolis Koncertsal: 13. maj, 13. juni og så den store jubilæumskoncert den 17. august. Den 31. august, Georg Carstensens fødselsdag, går Den Kongelige Livgarde, Tivoli-Garden og ’veteraner’ fra Tivoli-Garden i parade fra Rosenborg til Tivoli.

Tivoli-Gardens historie begynder i 1844, hvor en flok drenge engageres af Tivolis stifter, Georg Carstensen, til at fungere som æresvagt på særlige festdage.

 

Musik i Nordens repræsentantskabsmøde 14.-15.9.2019

MIN - Musik i Nordens repræsentantskabsmøde 14.-15.9.2019 afholdes i Linköping i Sverige.

Vi afholder mødet i forbindelse med Svensk Blåsmusikfestival, så vi alle kan nyde den store aktivitet, og tage pulsen på musiklivet.

 

 

 

Svensk Blåsmusikfestival 12.-15. september 2019

Invigningskoncert, uppmarsch, massedband koncert, kirkekoncerter, blåsorkestertävlingar/konkurrencer i 3 divisioner, parader/bymarcher, festkoncert og tattoo - alt dette kan du opleve i Linköping.

Linköping står i musikkens tegn den 12.-15. september 2019.

Det er 22. gang at Svensk Blåmusikfestival afholdes. Første gang var i 1998 i Jönköping, og byen har lagt rum til og været værtsby i mange år. Senere flyttedes Svensk Blåsmusikfestival – Swedish International Festival of Wind Music  - til Linköping. Hvert år samler festivalen mange blåsorkestrar med ca. 1000 deltagende musikanter.

 

 

 

lungekor


Lungekor - KOL-kor

600.000 mennesker i Danmark har en kronisk lungesygdom, og problemer med vejrtrækningen. De er i alle aldre. 100.000 børn har iflg. den danske Lungeforening astma.

Så det er store udfordringer mange står over for. Heldigvis er der en stærk bevægelse i gang med at styrke vejrtrækningen gennem at synge i kor.

Og der er et ph.d-forskningsprojekt i gang, der foreløbig tyder på, at det at synge i kor er et meget stærkt supplement til fysisk træning.

 
 


DANNEBROG - DET DANSKE FLAG FYLDER 800 ÅR

Det danske flag fylder år 800 år. Legenden eller sagnet siger, at under et slag mellem danskere og estere ved Lyndanise i det nuværende Tallinn, faldt et banner ned fra himlen den 15. juni 1219. Det var et rødt flag med et hvidt kors. Det har været danskernes mærke siden da.

Det er en legende der fylder 800 år, og det er blevet en integreret del af danskernes flagtradition. Man har dog ikke kunnet finde det oprindelige flag!

 

Faeroesk FlagDET FÆRØSKE FLAG Merkið FYLDER 100 ÅR

I år er det 100 år siden det færøske flag blev hejst første gang, som er den 22. juni 1919. I Danmark festligholdes dette ved at syv smukke træskibe fra Færøerne fortøjes ved kajen, Nordatlantens Brygge, hvor man fejrer det færøske flag Merkið (Mærket).

Modellerne til forslag til flaget var det norske og islandske flag. Norge og Island betragtedes som Færøernes nærmeste brødrenationer. Disse flag indeholder farverne hvid, rød og blå, og eftersom det norske flag har rød dug mens det islandske har blå, måtte det færøske så have hvid dug ......

 

Musikskoledage 15

SKOLEORKESTRE HAR STOR BETYDNING FOR DE UNGE NU OG SENERE I LIVET!

Vores medlemsorganisation NOMU satte spotlight på skoleorkestrene ved en konference i København den 16. marts 2019. Skoleorkestre er meget vigtige
både for børn, men også for miljøet, atmosfæren og integrationen på skolerne.

Hvordan går det i de forskellige nordiske lande? Hvordan starter man et skoleorkester op? Skal alle børn spille eller skal de testes og de bedste udvælges? Hvordan bliver man en god skoleorkester-dirigent? Det er vigtigt at betragte musik, for musikkens egen skyld - at det er godt for andre fag fx matematik og sprog er et biprodukt! Hvad kan man tilbyde til de unge klassetrin
og hvad til de højere klassetrin?

 

100år
Foreningen NORDEN 100 år

Foreningen NORDEN blev oprettet i skyggen af første verdenskrig i de tre nordiske lande Danmark, Sverige og Norge i april 1919, og indledte hurtigt et fælles arbejde for fredelig sameksistens og fælles politiske mål i Norden under mottoet kendskab giver venskab. Stifterne håbede, at man ved øget samarbejde og forståelse kunne undgå endnu et krigsmareridt. Så det startede som en fredsbevægelse. Senere blev der oprettet foreninger NORDEN i Finland og Island samt i de selvstyrende områder Åland, Færøerne og Grønland.
 
Foreningen NORDENs formål er at styrke og udvikle de nordiske folks samarbejde indadtil og udadtil. Foreningen NORDEN arbejder for øget samarbejde på kryds og tværs af de nordiske landegrænser ved at sætte fokus på skole og uddannelse, information, ungdomsudveksling, venskabsby-samarbejde, jobs, transport, kultur m.m.
 
Nu er der gået 100 år og her i 2019 afholdes der jubilæer i landene. Det sker på alle mulige måder..............
 

 Nordisk Brass Band kursus juni 2019

- for unge musikanter 

For 2. år tilbyr Norges Musikkorps Forbund et nordisk Brass Band kursus.

Dette er en fantastisk mulighed for, at spille sammen med musikanter fra andre nordiske lande.

Kurset tilbyr samspill i brassband og grupper, kammermusikk, solo-undervisning, pianoakkompagnement, huskonserter, musikklære, m.m. Kurset har fokus på samspill, spilleglede, individuell utvikling og selvstendighet, utøvelse og formidling.

Norsk nasjonalt brassbandkurs har eksistert i en rekke år og samler dyktige musikanter i alderen 16 – 21 år. Noen av Norges beste dirigenter og instruktører, bl.a. fra regjerende europamester Eikanger-Bjørsvik, er tilknyttet kurset.

thumbnail kol koret 2

Så findes det sort på hvidt
- det er sundt at synge og spille

Et overblik over forskningen i amatørmusik

Nu findes det sort på hvidt - det er sundt at synge og spille!

En rapportsamling i bogform samler nu en stor del af den eksistererende forskning med titlen 'Mod mere viden om amatørmusikken.'

'Mod mere viden om amatørmusikken' giver et overblik over forskningen i amatørmusik indenfor især
well-being og sundhed.

Rapporten er udarbejdet med tilskud fra Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik i Danmark,
og er den første fase mod meget mere viden om amatørmusikken.

Læs et webmagasin fra konferencen her

Læs bogen her

Læs mere om AKKS her

thumbnail 30-31 OrkesterEfterskolen Holstebro 6 - rev

Folkemusik lokker nordiske unge på efterskole i Holstebro

Tre fonde støtter en stribe folkemusikcamps i Holstebro, som skal få nordiske unge til at få smag for det danske efterskolesystem.

Danmarks eneste orkesterefterskole har gennem 14 år haft mange udenlandske elever, men næsten ingen fra de andre nordiske lande. Den skævhed skal et nyt initiativ nu rette op på. OrkesterEfterskolen i Holstebro arrangerer i næste skoleår to kortere nordiske folkemusikcamps, hvor elever og gæstelærere fra blandt andet Sverige og Finland kan deltage. Senere udvides med Norge og Island.

Meningen er at præsentere efterskolesystemet i Danmark for unge fra Norden og dermed måske få dem til at tage et helt år i Holstebro. Her har OrkesterEfterskolen allerede oprettet en ny linje for nordisk folkemusik og ansat violinisten Elisabeth Dichmann til at undervise. Hun er konservatorieuddannet i folkemusik.

MUSIK I NORDEN
er en samarbejds- og
paraplyorganisation for
amatørmusikorganisationer
i Norden.
www.musikinorden.dk

spilleGLÆDE     KOR

Website   SangGlæde

netværk  SAMARBEJDE

CON AMORE     Damkör

  Mandskor   ungdom

Orkester    FORENING

BLANDAD KÖR  Nyheder

KULTURpolitik   Norden   

       DirigentUddannelse

Musikalsk fødekæde

              FORSKNING i AMATØRMUSIK

Bygarde      Musikkorps              udvikling  
SYMFONIORKESTER
           Internationalt 
       
BIG BAND

POLITISKE INITIATIVER

         VIDENdeling

      BRASS BAND

information   BARNKÖR

    KAMMERMUSIK

       ErfaringsUdveksling

NORDISK VIDENCENTER FOR AMATØRMUSIK vil fremme forskningen inden for amatørmusikkens betydning for og indflydelse på den enkelte. 
Dette i en samfunds-kontekst med fokus på sociale, psykologiske, kreative og helbreds-mæssige aspekter.
Se mere på www.
videncenterforamatoermusik.dk